Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 1-2020
Son en Breugel, 2 januari 2020.

Wat komt er op ons bordje !

Bestuur en Fractie wensen iedereen een goed, gezond, succesvol maar bovenal plezierig jaar.

Achterbanvergadering.
In de bijlage het verslag van onze achterbanvergadering van 3 december jl.
Daar is te lezen wat onder meer de fractie wil inbrengen in raad en commissie over de verkeersveiligheid ten aanzien van de straatjuwelen op de Boslaan tot en met het Eind in Breugel als ook over de verbetering van het fietspad/Slowlane op Ekkersrijt en de plannen om te komen tot een 2e ontsluiting aldaar.

De voorgenomen achterbanbijeenkomst op 9 januari a.s. gaat zoals al is aangekondigd tijdens onze laatste vergadering definitief niet door.

Onze eerstvolgende achterbanvergadering is nu op donderdag 13 februari a.s. om 20.00 uur op de Vijverberglocatie waar thans de gemeentelijke balies zijn gevestigd.

De commissievergaderingen.
Op 13, 14 en 15 januari a.s. vinden de eerstvolgende vergaderingen plaats van respectievelijk de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene Zaken.
Op 6 februari 2020 is de eerste vergadering van de gemeenteraad in het nieuwe jaar.

De agenda en de desbetreffende stukken van de raadsvergadering en de commissievergaderingen vind je via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & organisatie, gemeenteraad, vergaderkalender en dan naar de juiste datum.
Mocht iemand hierover vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Het nieuwe dorpshuis.
In december jl. is bekend gemaakt dat architectenbureau Inbo haar voorlopige ontwerp voor het dorpshuis mag uitwerken naar een definitief vorm.
In het voorjaar zal het college terugkomen naar de gemeenteraad met dat definitieve plan.
Wij krijgen dan te horen hoeveel de kosten gaan bedragen.
Bovendien komt er dan eerste informatie over de opzet en kosten/opbrengsten in verband met de exploitatie van het nieuwe dorpshuis.
De gemeenteraad zal dan haar akkoord moeten geven over het krediet dat met dit alles is gemoeid.

Breugel Bruist.
Inmiddels is bekend dat de scholen de Krommen Hoek en Regenboog definitief naar de locatie aan Doormanlaan gaan.
Dus de huidige locatie van de Krommen Hoek in het Dommeldal.
Dit is nu los gekoppeld van Breugel Bruist waardoor vol gas gegeven kan worden met de vernieuwing/renovatie van de Boerderij en de Bongerd.
Het college zal over enkele maanden voorstellen presenteren zodat de raad de benodigde kredieten kan voteren. Daarna starten de werkzaamheden.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo Groenemans,
fractiesecretaris

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *