Geschiedenis van Dorpsvisie

(Bron: Info van Bert van Boxtel in november 2013)

Oprichting 1966 Lijst Ruis.

In 1964 werd in Son en Breugel de KJM opgericht.
Dit als aanvulling op de Jonge Boerenstand en de Kajotters (arbeidersjeugd).

De KJM hield zich zijdelings ook met politiek bezig, althans kende een aantal leden uit haar midden, die niet tevreden waren met de gang van zaken bij de toenmalige KVP in Son en Breugel.

Het was heel moeilijk om een voet aan de grond te krijgen bij die partij en nog moeilijker om op een verkiesbare plaats van de gemeenteraadslijst te komen staan.

De KVP kende toen nog de zogenaamde groslijstverkiezingen, waarbij de leden van de KVP, middels een interne verkiezing, de volgorde bepaalde van de kandidaten op de verkiezingslijst voor de gemeenteraad.

Zo ook geschiedde in 1966.
Daarop namen een aantal jongeren waaronder Jules Ruis, Toon van Boxtel en Bert van Boxtel het initiatief om een eigen lijst samen te stellen.
Dit werd toen de lijst Ruis.
Uit die tijd moet er ook nog een film aanwezig zijn die in opdracht van de toenmalige Fanfare PHEV is gemaakt en waarop onze nieuwe lijst, een partij hadden we toen nog niet, is te zien.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1966 kwam de nieuwe partij met twee personen in de raad: Mien Ruis als lijsttrekker en Bert van Boxtel als tweede op de lijst.

Mien Ruis had de meeste stemmen van de lijst.
Wim van de Laar uit Breugel had op een na de meeste stemmen maar hij haalde de lijstdeler niet. Daarom werd Bert van Boxtel in de raad benoemd.

De avond van de verkiezingen werd er gefeest in huize Ruis.

Overgang in 1970 naar PK (Politieke Kombinatie).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 hield de partij Gemeentebelangen op te bestaan.

Inmiddels had de lijst Ruis zich officieel laten dopen in VDP, de Vrije Democratisch Partij.

Om meer invloed te krijgen op de gemeentelijke politiek, sloten

  • VDP onder leiding van Bert van Boxtel;
  • D66 o.l.v. Martien van de Ven;
  • Protestants Christelijke Groepering o.l.v. Gerard Schättelndreier;
  • een groep Onafhankelijken waaronder Ligny/Miltner/Timmermans/Verhagen/De Wit

zich bij elkaar aan.

We konden toen onze naam, VDP, niet handhaven en hadden bij de verkiezingen nog geen echte naam bedacht.
Daarom noemde we ons lijst 2, resp. Lijst Van de Ven en namen we de slogan Onze gemeente over waarmede de partij van Martien van de Ven zich destijds in Tubbergen ook had bediend.

In de uitslag haalden we 30% van de stemmen en kregen daarmee 5 van de 15 raadszetels in handen.
Bovendien leidde dit uiteindelijk tot de benoeming van Martien van de Ven als wethouder.

De naam van de partij werd al vrij snel PK (Politieke Kombinatie).

Bij de verkiezingen van 1974 nam de partij voor de eerste keer onder de naam PK deel aan de verkiezingen en haalde toen met 18 % van de stemmen maar 3 van de 15 zetels. Mede door het uittreden van Christa van Wijngaarden, die onder Gemeentebelangen een nieuwe poging had ondernomen om zelfstandig in de raad te komen en omdat de landelijke VVD op dat moment veel populariteit genoot viel de uitslag voor de PK tegen.

In 1974 verscheen de naam van Jan Broks voor het eerst op de lijst van onze partij.
Hij nam deel aan de vergaderingen van de schaduwfractie.

Toen werd het GSSB.

Dorpsvisie (2009) Deze tekst is gelijk aan het Wikipedia lemma.

Dorpsvisie Son en Breugel is in 2009 ontstaan uit de politieke partij “Gemeentelijke Samenwerking Son en Breugel (GSSB)”. Deze naamsverandering werd aangevochten door een andere lokale partij in de gemeenteraad (Dorpsbelang Son en Breugel). De Raad van State besloot echter op 25 juni 2009 dat dit beroep ongegrond was. Op dat moment was de fractie 3 leden groot en was de vijfde partij in grootte.

De fractie bestaat na de verkiezingen van 2010 uit 4 leden:

  • Frans Meulenbroeks (fractievoorzitter)
  • Thomas de Vet
  • Theo Groenemans
  • Helga Helders

Het college van Son en Breugel bestaat nu uit een samenwerking van Dorpsbelang (7 zetels) en Dorpsvisie.

Tijdens de verkiezingen was met name de ontwikkeling van het kerkplein een belangrijk punt. Het toenmalige coalitie van CDA, VVD en GL/PvdA besloot kort voor de verkiezingen voor een plan met onder andere de bouw van een nieuwe bibliotheek, dat door beide “dorpspartijen” werd aangevochten. Tijdens de campagne kwam Dorpsvisie onder heftige kritiek van het bestaande college te liggen door een briefkaartenactie, waarmee de bewoners alternatieven konden aangeven voor het gereserveerde budget voor het gebouw van de bibliotheek. Het bestaande college gaf aan dat een besluit al genomen was. Dorpsvisie ontving meer dan 500 reacties met alternatieven. Velen geloven dat de oppositie tegen dit omstreden plan de beide “dorpspartijen” aan de macht heeft geholpen in 2010.

Er is overigens ook een Dorpsvisie in Oirschot. Beide partijen hebben echter niets gemeen met elkaar, en er is dan ook geen enkele samenwerking.