Als politieke partij en vereniging vinden wij het belangrijk om niet alleen op actuele onderwerpen onze mening te vormen, maar om ook te kijken naar hoe wij graag ons dorp zich zien ontwikkelen in de toekomst.

Daarbij vinden wij het ook belangrijk om met elkaar een werkwijze af te spreken binnen de vereniging, in onze politieke werkzaamheden en met jullie!

Hieronder vind je in het kort onze uitgangspunten.

Wie wij zijn

Met een visie en vernieuwend

Vooruitkijkend: kijkend naar de toekomst en vanuit een degelijke planvorming samen met de inwoners werken aan een onderbouwde uitvoering. Eerst denken dan doen!

Vernieuwend: Wij kijken niet alleen naar bestaande oplossingen, maar durven vanuit de specifieke situatie in SenB nieuwe oplossingen te omarmen. Dat doen we met de kennis en ervaring van de inwoners (jong en oud) van ons dorp.

Kritisch: we schuwen niet onszelf de maat te nemen en realistisch te blijven tijdens het hele proces van plan maken tot uitvoering. Mensen mogen ons daarop ook aanspreken. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Ons dorp

We staan midden in ons dorp. We voelen ons eerst inwoner, collega, vriend of lid van één van onze verenigingen en dan pas bestuurder of politicus. We benaderen en zijn benaderbaar voor alle inwoners.

Betrouwbaar en realistisch

We zeggen waar het op staat, menen wat we zeggen en draaien er niet om heen.

We zijn betrouwbaar in het betrekken van inwoners bij planvorming en uitvoering. We nemen de inzichten mee, maar blijven het algemene belang in het oog houden.

We laten zien wat we gedaan hebben en mogen daarop ook afgerekend worden. (transparant)

Realistisch: we durven te dromen, maar kijken wel naar onze Dorpse Maat en uitvoerbaarheid van onze plannen.

Wat wij willen

Ons dorp moet een dorp blijven

Met een sterke sociale cohesie, die onder andere gerealiseerd wordt door sterke verenigingen en een rijk cultuur leven.

Ons dorp moet een gezond dorp blijven

Financieel gezond en zelfstandig (anders geven we het heft uit handen).

Met een gezonde leefomgeving, waar we ons veilig voelen.

In samenwerking met andere gemeenten onze gemeentelijke taken betaalbaar en uitvoerbaar houden mede door het goed onderhouden wat we nu hebben.

Ons dorp is van en voor ons allen

Niet alleen door een sterke invloed van de inwoners in hun eigen dorp, maar zeker ook door een sterke participatie van onze inwoners bij het initiëren en realiseren van de toekomst van ons dorp.

In de uitvoering houden we altijd een “Dorpse Maat”

Ons dorp heeft een faciliterende overheid

Wij zien de rol voor de gemeentelijke overheid veranderen. Zij lost het niet op voor, maar samen met betrokken doelgroepen. Daar waar mogelijk lig het initiatief en uitvoering steeds meer bij die doelgroepen zelf.

De overheid faciliteert daarbij het proces en de uitwerking van de oplossingen.