Steun DorpsVisie en wordt lid. Voor slechts €20 per jaar steun je onze activiteiten en wordt je automatisch op de hoogte gehouden van onze vergaderingen, evenementen en andere politieke ontwikkelingen.

Contributie is nu ook via de bankieren-App te voldoen.
Wij zijn dankbaar voor uw ondersteuning als lid van DorpsVisie!
Dat maakt het voor ons mogelijk om goed werk te verrichten in Son en Breugel.

Steun DorpsVisie!

Als politieke partij en vereniging zijn we afhankelijk van de steun die we krijgen van onze mede-inwoners in Son en Breugel. Van jou.

Niet alleen bij verkiezingen rekenen we op jouw stem, we horen jouw ideeën en adviezen ook graag daar tussendoor.
Je kunt ons altijd benaderen. Dat hoeft niet meteen als lid, dat mag ook over een onderwerp dat jou aan het hart gaat en dat je graag eens met ons bespreekt.

Een ander moment om te helpen is in de voorbereiding van de verkiezingen om mee te helpen bij het bepalen van ons programma. En natuurlijk tijdens de campagne. Om  onze ideeën en ambities uit te dragen en aan zoveel mogelijk mensen te vertellen.

Om als partij onze activiteiten en bijeenkomsten te bekostigen hebben we natuurlijk ook geld nodig. Dat ontvangen we van onze leden, raadsleden en wethouders. We ontvangen daarnaast enkele bijdragen van donateurs. De fractie in de gemeenteraad ontvangt voor haar raadswerkzaamheden ook een algemene bijdrage vanuit de gemeente.

Met extra bijdragen ook nog meer ons verhaal kunnen uitdragen. Wilt u ons steunen? Wordt lid of donateur.

Lidmaatschap

Wil je lid worden? Een lidmaatschap kost €20 per jaar.

Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat via: secretariaat@dorpsvisie.nu

Doneren – ANBI status

DorpsVisie heeft een ANBI status, waarmee uw donatie aftrekbaar is van de belastingen. Lidmaatschapsggelden vallen daar niet onder.

Wil je ons financieel ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Hieronder vind je meer informatie over onze vereniging en hoe wij jouw bijdrage besteden. Bestuursleden van DorpsVisie zijn onbezoldigd en krijgen zodoende geen vergoeding voor hun werkzaamheden.