Dorpsvisie is een democratische partij in Son en Breugel. Wij zijn een vereniging met een groep actieve leden en een bestuur. Om onze politieke doelen te behalen hebben we een vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Son en Breugel.

De vereniging wordt dagelijks geleid door het bestuur. Tweemaal per jaar bepalen alle leden tijdens de Algemene Ledenvergaderingen koers van de vereniging en bespreken wij hun ideeën, wensen en doelen voor de komende tijd. Maar natuurlijk gebeurt dit ook op vele andere momenten. En zodra er in de gemeenteraad gevoelige onderwerpen aan de orde zijn (bijvoorbeeld de coalitievorming net na de verkiezingen) krijgen onze leden de gelegenheid daarover mee te praten met onze fractie.

De gemeenteraadsfractie zich richt op de politieke onderwerpen voor Son en Breugel. Als vereniging ondersteunen we hen met adviezen en ideeën of door ons in te spannen meer inwoners en ondernemers bij de politiek te betrekken. Dat kan heel laagdrempelig door te vragen naar bepaalde expertise en uit te nodigen mee te denken over onderwerpen die er voor ons dorp en onze gemeenschap toe doen. Dat kan ook door tijdens fractie-achterbanvergaderingen iedereen, ook niet-leden, in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken en te bespreken.

Je bent van harte welkom!

Hieronder treft u een link naar ons privacy statement, jaarverslagen, statuten en regelementen