Verkiezingsprogramma

DorpsVisie 2022 – 2026

Wat hebben we de afgelopen periode 2018 – 2022 bereikt?

 • Realisatie van het nieuwe dorpshuis ‘Dommelhuis’ in de voormalige kerk in Son dat in het voorjaar in gebruik wordt genomen
 • Renovatie/vernieuwen van de Boerderij
 • Besluit en start nieuwbouw sporthal De Bongerd in Breugel
 • Nieuw ontwerp voor het centrumgebied (winkels, Bongerd en Boerderij) in het centrum van Breugel
 • Een nieuw subisidebeleid voor de verenigingen. Opgesteld met de verenigingen.
 • Behoud van de Kringloopwinkel door die te laten verhuizen naar Ekkersrijt
 • Het ontwikkelen van een nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor de basisscholen de Krommen Hoek en de Regenboog in Breugel
 • Het ontwikkelen van nieuw beleid in onze gemeente waardoor via de bestemmingsplannen het bouwen van woningen voor de lage en middeninkomens wordt ingekleurd, dit heet “Kaders als Koers”
 • In raad en commissie sterk gewezen op de mogelijkheid van antispeculatie bedingen en de nieuwe Huisvestingswet waardoor inwoners en vooral jongeren beter en meer in ons eigen dorp kunnen blijven wonen
 • Het strategisch aankopen van grond waardoor de gemeente niet of minder afhankelijk is van en/of gebonden aan projectontwikkelaars
 • Oplevering versie 1.0 van de Omgevingsvisie voor Son en Breugel. Deze visie geeft een perspectief voor de komende tientallen jaren over de inrichting van ons dorp. Van wonen tot werken, recreëren en natuur en de toekomstige energievoorziening.
 • Realisatie renoveren sloot en haar omgeving in de Gentiaan
 • DorpsVisie heeft het initiatief genomen om een nieuwe visie op onze sociale ondersteuning vanuit het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) op te stellen. Dit gaat leiden tot een betere ondersteuning van hen die onze steun nodig hebben en zij die steun verlenen.
 • Een nieuwe visie op ons armoedebeleid. Dit moet de komende jaren leiden tot een betere aanpak van (verborgen) armoede.
 • Aangenomen motie om na de realisatie van het Dommelhuis in de voormalige kerk ook het plein er voor aan te pakken en daarbij nadrukkelijk te kijken naar vergroening en het toegankelijker maken van park Vroonhoven.
 • Een betere aanpak van het onderhoud van stoepen en fietspaden met als start een eerste lijst concrete knelpunten
 • Een beter groenbeleid en groenonderhoud
 • Mede-instellen van een Coronafonds
 • En nog vele minder grote besluiten en moties, waarmee we ons dorp nog mooier en fijner hebben willen maken

DorpsVisie Son en Breugel,
komt met realistische plannen, ideeën en met oplossingen.

DorpsVisie al 56 jaar uw lokale partij,
met een bewezen en betrouwbaar track record.