De fractie van Dorpsvisie in de gemeenteraad van Son en Breugel bestaat op dit moment uit vier raadsleden. Deze zijn tijdens de verkiezingen van 2022 verkozen tot maart 2026.

Naast de raadsleden bestaat de fractie nog uit burgerraadsleden. Deze zijn geen lid van de gemeenteraad, en mogen tijdens raadsvergaderingen dus ook niet deelnemen of stemmen, maar ze mogen wel de fractie vertegenwoordigen tijdens commissie-/onderwerpvergaderingen. Burgerraadsleden moeten tijdens de laatste verkiezingen wel op de kieslijst hebben gestaan.

Wil je met de fractie in contact komen? Mail dan naar: fractie@dorpsvisie.nu

Direct in contact komen met een fractielid kan ook. Klik op de onderstaande foto en verstuur direct een mail.

Remco Heeren

Remco Heeren

Raadslid, fractievoorzitter

Raadslid
Lid Presidium

Vorige perioden:
- lid commissie Grondgebiedzaken

Willie Horden

Willie Horden

Raadslid

Raadslid
Voorzitter Auditcommissie

Frans Meulenbroeks

Frans Meulenbroeks

Raadslid

Raadslid

Vorige perioden:
Plv. lid commissie Algemene Zaken
Plv. lid auditcommissie gemeenteraad

Jos de Bruin

Jos de Bruin

Raadslid

Vorige perioden:
2018-2019 Raadslid
2019-2022 Wethouder

Theo Groenemans

Theo Groenemans

Burgerraadslid

Burgerraadslid

Vorige perioden:
Raadslid
Voorzitter commissie Grondgebiedzaken