De fractie van Dorpsvisie in de gemeenteraad van Son en Breugel bestaat op dit moment uit zes leden. Deze zijn tijdens de verkiezingen van 2018 verkozen tot maart 2022.

Naast de raadsleden bestaat de fractie nog uit burgerraadsleden. Deze zijn geen lid van de gemeenteraad, en mogen tijdens raadsvergaderingen dus ook niet deelnemen of stemmen, maar ze mogen wel de fractie vertegenwoordigen tijdens commissievergaderingen. Burgerraadsleden moeten tijdens de laatste verkiezingen wel op de kieslijst hebben gestaan.

Wil je met de fractie in contact komen? Mail dan naar: fractie@dorpsvisie.nu

Direct in contact komen met een fractielid kan ook. Klik op de onderstaande foto en verstuur direct een mail.

Jelle de Jong

Jelle de Jong

Fractievoorzitter, Fractielid

Raadslid
Lid Presidium
Lid commissie Algemene Zaken
Voorzitter Auditcommissie gemeenteraad

Remco Heeren

Remco Heeren

Fractielid, plaatsvervangend Fractievoorzitter

Raadslid
Lid commissie Grondgebiedzaken
Plv lid Presidium

Frans Meulenbroeks

Frans Meulenbroeks

Fractielid

Raadslid
Plv. lid commissie Algemene Zaken
Plv. lid auditcommissie gemeenteraad

Theo Groenemans

Theo Groenemans

Fractiesecretaris

Raadslid
Voorzitter commissie Grondgebiedzaken

Maurice van Doleweerd

Maurice van Doleweerd

Fractielid

Burgerraadslid
Plv. lid commissie grondgebiedzaken