Dorpsvisie is een vereniging. Dus hebben we ook leden. Dat zijn betrokken inwoners van Son en Breugel die zich kunnen vinden in onze uitgangspunten en ons verkiezingsprogramma, en daar ook actief aan willen bijdragen.

Onze leden zijn actief door:

  • hun mening en ideeën te delen met elkaar om samen een gezamenlijke visie voor ons dorp te ontwikkelen. Dat wordt onder andere zichtbaar in de inhoud van onze uitgangspunten en onze verkiezingsprogramma’s.
  • de meningen op te halen als lid bij vele cultuur-, sport- en gezelligheidsverenigingen, als mantelzorgers of ondernemers.
  • Zich in te zetten voor het bekend maken van onze visie en standpunten
  • Anderen te interesseren voor de politiek door duidelijk te maken hoe dat onze gemeenschap de mogelijkheid bied zich verder te ontwikkelen.
  • Zich in te zetten tijdens de verkiezingscampagnes voor onze partij.

De leden van Dorpsvisie worden actief betrokken bij de politieke meningsvorming van onze fractie. Dat kan tijdens formele momenten zoals de bijeenkomsten met onze fractie (in de regel een maal per maand, voorafgaand aan de commissie en gemeenteraadsvergaderingen), maar ook tijdens de vele informele bijeenkomsten en ontmoetingen.

Heb je interesse? Kom dan eens kennismaken en een vergadering bijwonen. We snappen dat je liever niet meteen lid wil worden, maar eerst een tijdje mee wilt kijken. Je mag altijd een paar keer komen kijken en misschien meedenken over de uitwerking van één bepaald idee of politiek onderwerp. We horen graag welke ideeën en meningen jij toe te voegen hebt aan onze groep.

Wil je je ook inzetten voor Son en Breugel? Meld je dan aan als lid van Dorpsvisie!