Inbreng Dorpsvisie m.b.t. schoollocatie Breugel

Commissie GZ – BZ

Datum: 3 december 2019
Locatie: Vestzaktheater te Son en Breugel
Onderwerp: Waar komen de schoollocaties voor de Krommen Hoek en Regenboog in Breugel.

Voorzitter,
|
Vanavond spreken we met elkaar, in het kader van Breugel Bruist, o.a. over de locatiekeuze voor de functie van het onderwijs in Breugel.
Echter is deze keuze een niet op zich zelf staand iets!
Immers deze keuze heeft een relatie met andere keuzes binnen dit project.

Zo zijn er consequenties voor b.v. de nieuw te bouwen Bongerd, renovatie van de Boerderij, het plan voor de fietsstraat, ruimtelijke verkeersvraagstukken, potentiële ontwikkellocaties en natuurlijk is er een financiële component.
Daarnaast hebben we te maken met reeds gestelde uitgangspunten voor het centrum van Breugel.
Tevens geeft dit stuk ons het antwoord op de eerder gestelde vraag:
“Bij wie ligt de bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie voor de scholen en hoe zou dit tot stand moeten komen?”
Wij zijn blij dat het college de raad hier in dit stadium al bij betrekt en om advies vraagt.

Hoewel het een collegebevoegdheid is, is het de raad die over het vrijgeven van de budgetten gaat.
Wij gaan er dan ook vanuit dat dit advies vertaald gaat worden in een raadsbesluit.

Even terug naar de afgelopen periode, wat is er allemaal besproken, besloten, gepresenteerd en gedaan.
Op 27 november 2018 is de laatste strategische sessie met de commissie gehouden om richting te geven aan de onderdelen binnen het plan Breugel Bruist.
PlatOO heeft gevraagd een eigen plan te mogen ontwikkelen om door middel van een aantal uitgangspunten te kunnen komen tot een gedragen plan voor de huisvesting van zowel basisschool De Krommen Hoek als De Regenboog.

Dit plan is gepresenteerd op 8 oktober jl.
De fracties hebben toen kennisgenomen van een zeer breed gedragen uitgangspuntennota om beide scholen op één locatie, te weten de huidige Krommen Hoek locatie, te huisvesten.
Het college heeft mede op vragen vanuit de commissie meerdere scenario’s uitgewerkt met al hun voors en tegens.
Het is nu aan ons om duidelijkheid te verschaffen met welk kader het college voortvarend aan de slag kan.
Dit om de inwoners van Breugel, de scholen, de gebruikers van Bongerd en de Boerderij zo snel mogelijk resultaten te kunnen laten zien als ook Breugel de faciliteiten te geven die ze verdient.

Voorzitter,

Laten we beginnen met de keuze voor de locatie voor de onderwijsfunctie.
Dit gezien de eerdere keuze om basisschool De Krommen Hoek te laten zitten waar ze zit, de leerling prognoses, de zeer breed gedragen uitgangspuntennota gepresenteerd door PlatOO en vertegenwoordigers van beide scholen als ook het feit dat De Regenboog al geruime tijd op nieuwbouw wacht.

DorpsVISIE brengt dit tot de volgende keuze.
Wij stellen voor de twee basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek onder te brengen op de huidige locatie van De Krommen Hoek.
Daarnaast dat PlatOO samen met de gemeente optrekt om te komen tot een plan.
Dat mag wat ons betreft al op korte termijn in eventuele tijdelijke huisvesting, zodat de scholen hun kwaliteits- en synergievoordelen, zoals het schoolbestuur die beoogt, kunnen realiseren.

Wij zien dan te zijner tijd graag een uitgewerkt plan voor definitieve huisvesting voor de langere termijn.
Daarin zal dan tegemoet worden gekomen aan de eerder genoemde aandachtspunten en kaders zoals parkeeroplossingen, afwikkeling verkeer en beschikbare financiën. Bovendien gaan wij er van uit dat ook de bezwaren van de buurt hierin meegenomen worden.

Voorzitter,

Hierop voortbordurend staat niets meer in de weg om nu voor de Boerderij en de Bongerd meteen door te pakken.
Immers er is eerder al in november 2018 richting gegeven door de commissie.
Dit moet wat DorpsVISIE betreft dus ook per direct opgepakt worden.

Conclusie en advies:
Wij zien dus graag dat aan het kader om de twee basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek onder te brengen op de huidige locatie van De Krommen Hoek zoals eerder aangegeven tegemoet wordt gekomen en dat deze vertaald worden in een raadsvoorstel voor de aankomende raadsvergadering en die voor de aanpak van de Boerderij en de Bongerd in de raadsvergadering daarop.

Namens de fractie van DorpsVISIE

Remco Heeren/Stephen Philippi/Helga Helders

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *