Motie Vergroening Centrum Son en Breugel

 

De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019, Meerjarenbegroting 2020-2023, bijlage nr.: 53 – 2019;

Overwegende dat:

• Vergroening van ons dorpshart een steeds terugkomend onderwerp is;
• Wij van onze inwoners vragen verstening van hun tuinen tegen te gaan;
• Het bestuur van onze gemeente daarin het goede voorbeeld moet geven;
• De jeugdgemeenteraad een verzoek heeft ingediend voor meer speelgelegenheid;
• Het dorpscentrum zo’n speelgelegenheid niet heeft en dit hiervoor een prachtige plek kan zijn;

Wij graag zouden zien dat:
• De stoepen in ons centrum middels groenblokken van de weg gescheiden zijn, met doorgangen bij de zebrapaden;
• De parkeerplaatsen in ons centrum omzoomd zijn met groen om zodoende de auto’s aan het zicht te onttrekken;
• Onze inwoners een meer parkachtig dorpshart gegeven wordt, waar zij kunnen ont-moeten en ontspannen;
• De uitvoering van deze wensen met de ontwikkeling van ons toekomstige dorpshuis meegenomen wordt.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

• In 2020 een vergroeningsplan voor het centrum van Son en Breugel op te stellen en dit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 31 oktober 2019

Fractie DorpsVISIE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *