ONS DORPSHUIS de feiten

                    

 

ONS DORPSHUIS

Het is verantwoord en we kunnen er trots op zijn.

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 27 augustus 2020 een besluit over het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw genomen. Inwoners hebben daarover kritische vragen over gesteld.  CDA, D66, DorpsVISIE en PvdA/GL willen u graag antwoord geven op de vragen die zij de afgelopen periode ontvangen hebben.

 

1. Wie zijn er bij betrokken geweest?
Het plan is tot stand gekomen in overleg met raads- en commissieleden, het college, de monumentencommissie en alle beoogde gebruikers. Daarnaast zijn ook de inwoners betrokken bij de presentatiemarkt van alle ontwerpen die verzorgd is door de architecten.

2. Waarvoor wordt het Dorpshuis ook alweer gebouwd?
Het Dorpshuis is een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek, zorg en welzijn. Bestaande hulpverleners, harmonie en verenigingen geven al jaren aan dat ze behoefte hebben aan een geschikte ruimte met passende voorzieningen.

3. Waarom komt het Dorpshuis in het oude kerkgebouw?
Bij de laatste verkiezingen hebben alle partijen die voor het behoud van het kerkgebouw waren gewonnen. Die winnende partijen vormen nu de coalitie en leveren de wethouders in het college. De opdracht van de kiezers, twee jaar geleden was duidelijk: “Maak een eind aan deze slepende discussie, behoud het kerkgebouw en bouw een Dorpshuis”.

4. Welke eisen heeft de gemeenteraad gesteld aan het Dorpshuis?
De gemeenteraad heeft in 2016 kaders opgesteld voor het Dorpshuis en die kaders zijn in 2018 opnieuw goedgekeurd. Ook door vrijwel de gehele huidige oppositie. Het nieuwe Dorpshuis voldoet aan al deze kaders. (financieel, gebruikers, energie, duurzaamheid, toegankelijkheid, openheid).
Het Kantar onderzoek (2018) maakt duidelijk dat we een dorpshuis willen dat ‘kleinschalig, dorps en gezellig is”. Het moet bovenal functioneel zijn.

5. Wie worden de huurders van het Dorpshuis?
Vestzaktheater, Harmonie, Bibliotheek, Radio Son en Breugel en het CMD worden de vaste huurders. Hiernaast wordt ruimte geboden aan lokale initiatieven om optimaal gebruik te maken van het Dorpshuis. Denk aan yoga, toneel, muziek, filmclub, ouderenbond. U bent van harte welkom als u plannen heeft.

6. Wat hebben eerdere plannen voor het Dorpshuis al gekost?
Totaal is er meer dan anderhalf miljoen euro uitgegeven aan plannenmakerij zonder dat er ook maar één steen gelegd is! In 2010 is een plan verworpen en dat heeft ca 150,000 euro aan advieskosten gekost. In 2014 is onderzoek verricht naar het Vestzaktheater dat ca 350,000 euro aan advieskosten heeft gekost. In 2018 is een plan verworpen dat ca 650.000 euro aan advieskosten heeft gekost.

7. Wat gaat de bouw van dit Dorpshuis kosten?
De bouw gaat ca 4,5 miljoen euro kosten. Daar komt anderhalf miljoen bij voor de inrichting van het gebouw en de sloopkosten. We moeten niet vergeten dat de afgelopen jaren de bouwkosten zijn gestegen. Langer wachten betekent opnieuw hogere kosten voor hetzelfde gebouw. Je betaalt meer en krijgt hetzelfde. Totaal dus 6,5 miljoen, ex BTW.

8. Hoe zit het dan met dat bedrag van 9 miljoen?
Een meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat dit dé kans is om een passend en goed gebouw neer te zetten. Er worden aanvullende kosten gemaakt om het gebouw energieneutraal te maken. Hiermee besparen we op termijn ook op de gebruikskosten van het gebouw. Denk aan de dakversteviging voor zonnepanelen, extra isolatievoorziening, geluidsisolatie voor ongestoord gelijktijdig ruimtegebruik. Denk ook aan een extra tweede verdieping. Niemand wil een herhaling van de ellende zoals bij sporthal De Landing. Toentertijd is er bezuinigd op de bouw en dat moeten we nu al jarenlang repareren met hoge extra kosten. Goedkoop is duurkoop. Dit gebouw zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst van onze verenigingen en zorgverleners. In dit bedrag zit ook anderhalf miljoen euro aan BTW. De wethouder verwacht een deel van de BTW terug te krijgen en gaat hierover in gesprek met de belastingdienst. Het kan dus ook goedkoper worden.

9. Van wie is het voormalige kerkgebouw?
De gemeente is eigenaar van het voormalige kerkgebouw. Het gebouw is in 2018 voor ruim 1 miljoen euro aangekocht van het Bisdom.

10. Kunnen we de bouw van het Dorpshuis betalen?
Jazeker. Er is al jarenlang gespaard voor het Dorpshuis. Er staat op dit moment voldoende geld op de spaarrekening, ook bestemd voor het nieuwe Dorpshuis, om de bouw te kunnen bekostigen.

11. Kunnen we de exploitatie van het Dorpshuis betalen?
Jazeker. Alle gebruikers die in het Dorpshuis komen bestaan nu ook al en zijn gezonde stichtingen en organisaties. Zij krijgen subsidie van de gemeente om hun maatschappelijk werk te kunnen doen. Zij gaan niet meer betalen dan ze nu doen. Daarnaast leveren horeca en het theater straks ook inkomsten op.

12. Worden er ook kosten bespaard door het nieuwe Dorpshuis?
Jazeker. De dure tijdelijke huisvesting van de bibliotheek wordt gestopt. En het dure onderhoud met de hoge energiekosten van het oude Vestzaktheater komen te vervallen. Bovendien hoeft de huur voor het CMD gebouw niet meer betaald te worden aan Zuidzorg.

13. Het Klooster in Nuenen en de Enck in Oirschot zijn failliet gegaan. Hoe zit dat?
Die gemeenschapshuizen werden gebouwd rondom een verlieslijdend regionaal theater. In ons Dorpshuis blijven we doen waar we goed in zijn: een theater voor lokaal talent en lokale evenementen. Eventueel aangevuld met bijzondere evenementen van elders. De belangrijkste functie is het bij elkaar brengen van zorg- en welzijn en het bieden van ontmoetingsruimten voor verenigingen, hobbyclubs, stichtingen en zorg. Een bestaande en beproefde formule dus. Dit is geen experiment. Er zijn genoeg voorbeelden van Dorpshuizen die prima functioneren. Kijk maar in Lieshout, Zijtaart en Duizel.

14. Waarom wordt het Vestzaktheater niet verbouwd tot Dorpshuis?
In de vorige coalitie is onderzoek gedaan om het Vestzakgebouw te verbouwen. Daarbij was toen nog geen sprake van deelname door het CMD, nauwelijks energie- en duurzaamheidseisen, geen BTW-afdracht en nog meer posten die toen niet zijn meegerekend. Voor een kleiner gebouw met minder gebruikers en minder kwaliteit moest al snel gerekend worden op minimaal 6 miljoen euro. Een verbouwing van het Vestzaktheater is dus helemaal niet goedkoper. Bovendien, in de jaren dat het Vestzaktheater verbouwd wordt, moeten de huidige gebruikers ergens anders huren. Ook dat kost weer extra geld.

15. Wat is er gedaan met de wensen van het bestuur van het Vestzaktheater?
Heel veel wensen zijn ingewilligd en worden gerealiseerd. Maar niet alles kan. Er komt een geïsoleerde theaterzaal en een kleinere zaal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Dat kan in het huidige Vestzaktheater niet. De akoestiek wordt bij de bouw bepaald. Het Vestzak heeft zelf al licht- en geluidsapparatuur aangeschaft die mee kan verhuizen naar het Dorpshuis. En er komt een inschuifbare tribune op een vlakke theatervloer. Een grote wens van het bestuur. Er komt een grotere keuken. Een aantal kleinere wensen zoals daglichtverduistering in de grote zaal worden in overleg met het bestuur van het Vestzaktheater meegenomen bij de afbouw.

16. Wordt het Vestzaktheater gesloopt als het Dorpshuis is gebouwd?
Nee. Het front van het Corneliusgebouw is beschermd dorpsgezicht en blijft behouden. In en achter het gebouw kunnen woningen/appartementen worden gebouwd.

17. Moet de OZB-belasting omhoog vanwege het Dorpshuis?
Nee. Zowel de bouwkosten als de jaarlijkse kosten worden betaald uit daarvoor gereserveerd geld. De gemeenteraad wil de OZB-belasting verhogen om het risico van de stijgende kosten voor zorg en welzijn op te vangen.

18. Gaan de contributies voor leden straks omhoog bij de huurders?
Nee. Met alle huurders is afgesproken dat er in principe niets veranderd aan de huur of aan de subsidies.

19. Moet het hertenkamp sluiten vanwege het Dorpshuis?
Nee. De gemeenteraad heeft in juli unaniem besloten dat het hertenkamp (en de vijverfontein) gewoon blijven bestaan.

20. Gaat Braecklant dicht vanwege het Dorpshuis?
Nee. Braecklant wordt in de toekomst verbouwd en de komende periode wordt onderzocht hoe het nieuwe Braecklant eruit gaat zien en wie gebruik gaan maken van dat vernieuwde gebouw. Ook dit heeft de gemeenteraad in juli unaniem besloten.

21. Is de ruimte voor de bibliotheek niet te groot?
Bibliotheek Dommeldal is niet langer alleen een uitleendienst van boeken en dvd’s. De hoofdtaak bestaat tegenwoordig uit het aanbieden van kennis en literatuur, kunst en cultuur, lezen en luisteren voor alle leeftijden en cursussen. Denk daarbij aan ondersteuning ouderen in een digitale wereld of asielzoekers met taalcursussen. Veel inwoners zullen blij zijn als de leeszaal eindelijk weer opengaat.

22. Worden er straks ook kerkdiensten gehouden in het Dorpshuis?
Er wordt samen met het bisdom en de parochie Sint Petrus Banden onderzocht op welke manier kerkdiensten gehouden zouden kunnen worden.

23. Wordt bij de bouw rekening gehouden met energiegebruik en duurzaamheid?
Jazeker. Het Dorpshuis gaat straks voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan klimaatbeheersing, licht, energie en duurzaamheid. Dit vraagt een extra investering van ca 400.000 euro.

24. Wordt de omgeving van het Dorpshuis ook nog aangepast?
Jazeker. Tegelijk met de bouw wordt een omgevingsvisie opgesteld voor het kerkplein, de Parkeerplaats aan de Nieuwstraat en natuurlijk Park Vroonhoven. Hierbij wordt gedacht aan een buitenruimte die uitnodigend is voor kinderen, volwassenen en ouderen. Een deel van deze kosten is ook al opgenomen in het huidige budget.

25. Wordt er rekening gehouden met archeologie?
Jazeker. In het Dorpshuis komt een zwevende vloer te liggen zodat nauwelijks sprake is van bodemverstoring en onze bodemschatten netjes geconserveerd blijven.

26. Is het politieke proces correct en transparant verlopen?
Jazeker. De gemeenteraad heeft altijd zeggenschap gehouden over de plannen en is vanaf dag één keurig op tijd geïnformeerd over de voortgang. Alle partijen hebben de plannen kunnen bijsturen met eigen voorstellen. Het proces is voorbeeldig verlopen.

 

Tenslotte nog een overzicht van de kosten.

 

Wij zijn van mening dat dit Dorpshuis een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners wordt. Een gebouw dat mee-ontwikkelt met de wensen van ons dorp, nu en straks. Een gebouw waar we als dorp de komende 50 jaar veel plezier aan zullen beleven.

 

Heeft u vragen of wilt u over het Dorpshuis of andere plannen in gesprek? Neem dan contact op met onderstaande partijen die de voorliggende plannen van harte steunen:

 

CDA:                     Camille Limpens

D66:                     Monique van Zwieten

DorpsVISIE:        Jelle de Jong

PvdA/GL:             Joris van Dam

 

Het gaat nu echt gebeuren: na jarenlang discussiëren krijgt Son en Breugel een nieuw dorpshuis

Ontwerp dorpshuis Son en Breugel
Ontwerp dorpshuis Son en Breugel © Inbo

Het gaat nu echt gebeuren: na jarenlang discussiëren krijgt Son en Breugel een nieuw dorpshuis

Eindelijk is het zo ver. Na jarenlang debatteren heeft de gemeenteraad van Son en Breugel een beslissing genomen over een nieuw dorpshuis. Het gaat er nu toch écht komen: een meerderheid van de raadsleden is voorstander om de Sint-Petrus’-Bandenkerk om te bouwen tot dorpshuis.

DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe dorpshuis

 

Afbeelding

Jelle (l), Willie (r) (Foto: Wil Feijen)

POLITIEK

DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe Dorpshuis

Son en Breugel – Ondanks alle commoties rondom de plannen voor een nieuw Dorpshuis in de voormalige Sint Petrus’ Bandenkerk blijft DorpsVISIE vasthouden aan de beloftes die ze bij de verkiezingen in 2018 gedaan hebben. Op 27 augustus wordt het plan namens de coalitie in stemming gebracht. Fractievoorzitter Jelle de Jong (42) en partijvoorzitter Willie Horden (50) lichten hun plannen graag nog een keer toe omdat er inmiddels veel misverstanden zijn over dit onderwerp.

Redacteur: Jürgen Feuerriegel
Fotograaf: Wil Feijen

Alvorens Jelle en Willie de actuele vragen over het Dorpshuis, vertellen zij eerst waarom zij in de politiek zijn gegaan. Hun gezamenlijke wens is de politiek dichter bij de burger te brengen. “En we willen ons mooie kleine groene en zelfstandige dorp behouden, waar men elkaar kent en waar we trots kunnen zijn op een bijzonder rijk verenigingsleven”, aldus beide heren. Gezien de vergrijzing vinden zij het vooral belangrijk om Son en Breugel ook in de toekomst aantrekkelijk te maken voor de jeugd.

Niet getoetst
In de discussie over brandende kwesties missen Jelle en Willie de nuance en er worden al gauw geruchten verspreid die niet getoetst zijn. Jelle: “Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere dat DorpsVISIE voor het behoud van het hertenkamp was én nog steeds is, de hele gemeenteraad overigens. Verder zijn wij voor de renovatie van De Boerderij en voor het vernieuwen van de sporthal De Bongerd. Verder willen we het Vestzakgebouw niet laten verdwijnen. Last but not least: het is jammer dat veel burgers door enkele artikelen in de krant de indruk hebben gekregen dat onze gemeente er financieel gezien slecht voor zou staan. Maar het tegendeel is waar, Son en Breugel is financieel gezond en beschikt over voldoende reserves.”

Lezerspodium
De afgelopen periode zijn er veel lezerspodia, zowel van voor- als tegenstanders, in DeMooiSonenBreugelKrant gepubliceerd over het nieuwe Dorpshuis. Voor de redactie aanleiding om een aantal vragen voor te leggen aan de fractievoorzitter en partijvoorzitter van DorpsVISIE.

Waarom zo’n grote investering van negen miljoen voor een Dorpshuis waarbij nog niet eens rekening is gehouden met alle wensen van de toekomstige gebruikers?
“Om te beginnen hebben wij als gemeente dit bedrag beschikbaar en gereserveerd en het gaat hier om een gebouw dat veertig of vijftig jaar lang mee kan gaan. Er is ondertussen overleg geweest met de toekomstige gebruikers en hun wensen kunnen binnen het budget gerealiseerd worden.”

Is het wel verstandig om in crisistijden als gemeente zo veel geld te investeren?
“Ja, wij vinden dat je verder moet kijken en moet blijven geloven in de toekomst van ons dorp en daar hoort ook bij dat je gaat investeren in sociale en culturele voorzieningen. Wij hebben een bijzonder rijk verenigingsleven en dat moet je koesteren en ook in de toekomst goed faciliteren.”

Gaat het Vestzaktheater dan verdwijnen?
“Dit is een groot misverstand. Het Corneliushuis, waar nu het Vestzaktheater in gehuisvest is, willen wij juist behouden en laten ombouwen ten behoeve van jongerenhuisvesting. Als je dit gebouw zou willen upgraden als theater dan kost dat ook enkele miljoenen en dan heb je nog steeds geen gebouw dat aan de moderne eisen voldoet. Vandaar dat wij dat gebouw liever willen gebruiken voor de huisvesting van jongeren, waar enorm veel behoefte aan is. En vervolgens beschikken we dan in het nieuwe Dorpshuis over een modern theater met de nodige faciliteiten van deze tijd.”

Als het gebouw er eenmaal is, zijn dan de jaarlijkse exploitatiekosten gedekt? Hoe kijken jullie daartegenaan?
“Er is een groot misverstand. De exploitatie voor het nieuwe gebouw is dekkend op basis van de huidige subsidies die de gemeente al geeft aan de diverse stichtingen en verenigingen die van het nieuwe gebouw gebruik zullen gaan maken. Ook de kosten voor een beheerder zijn daarin meegenomen. Deze beheerskosten worden nu ook al gemaakt en betaald door de gemeente voor de beheerder van het Vestzaktheater.”

Waaruit bestaan de toekomstige inkomsten van het nieuwe Dorpshuis?
“Wat de inkomsten betreft hebben we ons niet rijk gerekend. Het grootste deel zijn de huurinkomsten van de gebruikers, die gelijk zullen blijven aan wat zij nu moeten betalen. Daarnaast zullen er inkomsten zijn van theaterbezoekers en verkoop van consumpties. Dus er komt straks geen jaarlijks terugkerende discussie in de gemeenteraad over een niet sluitende begroting van het Dorpshuis zoals dat in verschillende gemeenten gebeurt. En daarbij is ook al rekening gehouden met de inkomsten van de beoogde zonnepanelen op het dak.”

Zou het niet voordeliger zijn om de huidige kerk plat te gooien en er een nieuw gebouw neer te zetten?
“Dat lijkt misschien wel zo, maar de werkelijkheid is complexer. Enerzijds zijn er toch veel mensen gehecht aan het kerkgebouw omdat het een stuk geschiedenis van hun leven en van ons dorp symboliseert hetgeen wij graag willen behouden. Anderzijds is het ook makkelijker om op de bestaande fundering te verbouwen omdat je anders met extra kosten voor archeologisch onderzoek te maken krijgt wat ook nog voor vertraging van de realisatie zou zorgen.”

Bij veel burgers is het een doorn in het oog dat de gemeente geïnvesteerd heeft in het nieuwe gemeentehuis waar de kantoren of winkels op de begane grond leeg staan. Zou daar de bibliotheek, één van de toekomstige gebruikers van het Dorpshuis, gehuisvest kunnen worden?
“Deze irritaties zijn heel begrijpelijk en wij kunnen jullie verzekeren dat de gemeente druk bezig is in de onderhandeling met eventuele huurders van die ruimtes, dus dat probleem zal echt wel opgelost worden.”

Er zijn recent twee leden van jullie fractie uit de partij gestapt, omdat zij het niet eens zijn met jullie plan. Is dat geen reden om jullie visie te herzien?

“Wij vinden het heel jammer dat dit gebeurd is, maar wij hebben ook respect voor hun beslissing. Als gevolg hiervan hebben we helaas nu twee zetels minder, maar is er nog steeds een meerderheid als coalitie van DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks. Ondanks hun vertrek is onze visie hetzelfde gebleven en wij verwachten dat we vaak hetzelfde zullen denken over vele onderwerpen omdat ze niet voor niets ons partijprogramma zo lang gesteund hebben.”

Hoe ziet de planning van het verdere proces er volgens jullie uit?
“Als de gemeenteraad donderdag het ingediende plan goedkeurt zou de opening van het nieuwe Dorpshuis in principe in 2022 plaats kunnen vinden. Dan hebben we een prachtig gebouw voor het Vestzaktheater, de bibliotheek, de harmonie, Radio S&B en het CMD en zal er tevens nog ruimte voor nieuwe activiteiten en initiatieven beschikbaar zijn.”

DorpsVISIE heeft in nieuwe vorm veel vertrouwen in de toekomst

Afgelopen week heeft DorpsVISIE een duidelijke visie op Son en Breugel uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen. We wonen in een mooi, groen dorp, met steun voor wie dat nodig heeft en een rijk verenigingsleven, dat het verdient om goede huisvesting te hebben voor haar activiteiten.

Daarmee blijft DorpsVISIE zich inzetten om de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma en, met haar partners CDA en PvdA/GroenLinks, het coalitieakkoord te realiseren. Onder meer het dorpshuis, de sporthal in Breugel, renovatie van de Boerderij, kwaliteit van zorg en welzijn, versterking van ons belangrijke verenigingsleven en vergroening van het centrum van Son. Al deze punten gaan in de komende maanden terugkomen in de besluitvorming in de gemeenteraad en zullen worden aangepakt.

DorpsVISIE blijft de grootste fractie in de raad, maar Helga Helders en Marianne van der Putte hebben besloten uit de fractie te stappen en daarbij hun zetels in de gemeenteraad mee te nemen. Zij kunnen zich onder meer niet langer vinden in het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. DorpsVISIE vindt het jammer dat beiden deze beslissing hebben genomen maar wenst hen al het goede voor de toekomst.

Als vereniging en als fractie hebben wij het volste vertrouwen, dat wij met het door de kiezers in ons gestelde vertrouwen, om samen verder te bouwen aan een mooi en sociaal dorp.

Namens DorpsVISIE:
Willie Horden -voorzitter
Jelle de Jong – fractievoorzitter
#SamenOnsDorp

algemene beschouwingen DorpsVISIE

Kadernota 2021-2024
Algemene beschouwingen DorpsVISIE Son en Breugel

De belangrijkste taak voor ons als overheid is zorg, welzijn, veiligheid, geborgenheid en het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling (onderwijs) voor onze inwoners.
En vanuit dat perspectief gekeken staat Son en Breugel er goed voor.
We zijn een gemeente waar we ruime voorzieningen hebben om maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en verenigingen te kunnen steunen in hun activiteiten en een plek om samen te komen en die activiteiten te organiseren.
We zijn een dorp, waarin er aandacht en steun is voor hen die dat nodig hebben. Niet alleen vanuit zorg, maar zeker ook vanuit welzijn als preventie tegen vereenzaming en een grotere vraag naar zorg.
Al die activiteiten hangen met elkaar samen en maken het bouwwerk van onze gemeenschap tot een waardevolle.
Vanuit dat besef, dat wij er als gemeente in de eerste plaats zijn om die taken te vervullen en publieke waarde te creëren, kunnen wij niet anders constateren, dat we een sterk dorp zijn.
Ik hoor u nu denken: ‘Maar we hebben toch een probleem? Volgens de VVD stevenen we financieel toch af op de afgrond?’
Niets is minder waar.
Als we kijken naar onze cijfers, dan staan we er nog steeds goed voor.
We zijn in staat om onverwachte kosten in het sociaal domein op te vangen.
We kunnen ook nu in de coronacrisis onze taken blijven vervullen en onze diensten blijven aanbieden aan onze inwoners en ondernemers.
Daarvoor hebben we gespaard en laten we dat nu dan ook uitgeven en investeren. Bovendien na die investeringen en de opvang van deze onverwachte uitgaven blijft ons weerstandsvermogen goed.
Het in balans brengen van onze structurele inkomsten en uitgaven ieder jaar is wel belangrijk.
Daarvoor zetten we ook vandaag belangrijke stappen.
Daarmee blijven onze financiën robuust voor de komende jaren.
We hebben daarnaast gespaard voor enkele grote investeringen in juist de kracht van ons dorp.
Niet alleen omdat activiteiten niet in een schuur of op een grasveld plaats kunnen vinden, maar het zoveel fijner en beter kan op een daarvoor bedoelde locatie. Om zó juist de kracht van samenhang en een actieve gemeenschap te erkennen en eveneens te versterken.
Daarvoor zijn een goed, duurzaam en toekomstbestendig Dorpshuis, Boerderij, Braecklant en faciliteiten als een sporthal de Bongerd zo nodig.
Daarom investeren we daar nu ook in.
We praten er al jaren over, tijdens goede tijden en tijdens vorige moeilijke tijden.
Nu is het tijd dat we er werk van maken zodat we daar de komende 40-50 jaar mee vooruit kunnen.
Als het college in de afgelopen jaren bedragen al had afgeraamd tot wat we jaarlijks daadwerkelijk uitgeven, dan had dat al een aanzienlijk deel van het ontstane tekort op onze begroting opgevangen.
En natuurlijk moeten we kijken hoe we ook in het sociaal domein efficiënter en effectiever met onze middelen om kunnen gaan.
Niet om te besparen op zorg en welzijn die onze inwoners nodig hebben en krijgen, maar wel op de manier waarop we dat organiseren en met een (nog) betere kwaliteit.
Wij hebben alle vertrouwen dat we daar met de ingeslagen weg samen, raad, college, betrokken organisaties en inwoners, gaan komen.
In de opiniërende vergadering heb ik al een berekening gemaakt, dat met de posten op aframing van overtollige budgetten we al een heel eind op weg zijn.
Er blijft dan wel een grote taakstelling voor het CMD staan.
Te groot volgens ons.
Laten we nu eerst eens zonder al te grote druk daar een efficiëntie- en effectiviteitsslag maken en dus niet de werkzaamheden toerekenen naar een bedrag. Dat gaan we dan misschien wel halen, maar dat zou ten koste kunnen gaan van zorg en welzijn.
We willen dat nu juist behouden en blijven garanderen.
We onderschrijven van harte dat onze burgemeester zich bij het Rijk, samen met vele andere burgemeesters hard maakt voor meer financiële middelen voor gemeenten.
Het Rijk, de centrale overheid, heeft in al haar efficiëntie denken taken naar ons overgebracht maar daarbij direct ook 25% bezuinigd.
We kunnen nu wel stellen, dat het eerste op zich prima is, maar dat die bezuinigingen te hard zijn geweest.
Terecht dat we daar nu bij het Rijk op terugkomen.
Wat ons betreft gaan we dus ook niet besparen op die zorg en ons welzijn.
Bovendien ook niet op de kleine dingen die ons dorp zo aangenaam maken om er te wonen en te werken. Niet op de speeltuinen, of op het Hertenkamp.
Sterker nog wij zullen met het CDA pleiten om dat met vrijwilligers en betrokken organisaties ook te versterken tot een volwaardige kinderboerderij.
Voorzitter,
Wij willen ook niet bezuinigen op het onderhoud van onze stoepen en het groen. Sterker nog, wij pleiten er al jaren voor om eindelijk eens werk te maken van het groen in met name het centrum van Son.
Samen met het CDA zetten we er op in de komende tijd park Vroonhoven een impuls te geven en een prominentere, meer zichtbare plek in ons dorp die het al jaren verdient.
De motie om te komen tot een bezinningsplek in h
et park is een goede eerste stap wat ons betreft.
En daar waar het kan dat inwoners en bedrijven groen adopteren, zoals op onze rotondes, vinden wij dat een prima plan.
Het ingediende amendement daartoe spreekt voor zich.
We zien in de lijst van mogelijke besparingen ook een keuze op het ruimtelijk domein. Wij begrijpen de mogelijkheid om 100k€ op te halen uit de leges en dergelijke. De overige 200k€ vinden wij op dit moment te vaag en dat zou een risico kunnen vormen voor het door ons uitgezette beleid in Kaders op Koers.
Dat beleid willen we vasthouden en wat ons betreft gaan we de discussie voor een ander grondbeleid, onder die conditie, dan ook eerst nog maar een verder bespreken in de commissie GZ. Om deze optie in de keuzelijst aan te passen dienen wij het volgende amendement in: Kadernota – Ruimtelijke Ordening.
Om op deze posten niet te hoeven bezuinigen, en de taakstelling op het CMD verstandig in de begroting te verwerken met een lager bedrag als verwachting, dan kan het alleen maar meevallen.
Tenslotte maar vooral om al die voorzieningen, zoals de sporthallen, dorp- en wijkcentra – activiteiten van verenigingen – steun, zorg en welzijn van en voor jongeren en ouderen – het onderhoud van stoepen en groen – te kunnen blijven financieren stellen wij ook voor om de OZB belasting te verhogen.
De afgelopen jaren, decennia bijna hebben we in dit dorp bespaard. Daardoor zijn onze belastingen laag gebleven. 86% belastingdruk, waar 100% het Nederlandse (en ook regionale) gemiddelde is.
Onze gemeentelijke organisatie heeft inmiddels al het vet op haar botten verloren. Nog verder daarop besparen zou echt de dienstverlening schade toebrengen.
Dat laatste is nu soms al zo. Dat vraagt dus ook een extra investering. Niet voor onszelf, maar uiteindelijk voor onze inwoners, die gewoon op tijd een antwoord willen hebben en aan de balie een paspoort willen kunnen aanvragen.
Daarvoor mag van ons de OZB stijgen. Niet om alle druk om efficiënt te werken weg te halen. En in het ingebrachte amendement OZB is die balans goed terug te zien.
Voorzitter, ik rond af.
kijkend naar de toekomst dan zijn er nu uitdagingen en die zullen er altijd zijn. De wereld verandert iedere dag en dat zal zij blijven doen.
Het is onze taak als overheid om onze samenleving te steunen en soms te leiden om als sterkere samenleving in de toekomst te staan.
Daarvoor investeren we in onze samenleving.

Niet iedereen zal alles kunnen krijgen wat hij of zij wil, maar samen komen we heel ver.
Ik dank tenslotte nog onze ambtenaren en ons college voor de voorbereidingen dit jaar en wens het college veel succes met de verdere uitwerking in de begroting in het najaar.

Son en Breugel, 2 juli 2021
Namens DorpsVISIE
Jelle de Jong, fractievoorzitter.

Kunnen we a.u.b. stoppen met de scHERTsvertoning?

Son en Breugel – Wat zou het een opluchting zijn als we in de gemeenteraad eindelijk eens op inhoud met elkaar in discussie zouden gaan. De huidige coalitie doet al twee jaar haar best om samen met de oppositie op te trekken als het over belangrijke besluiten gaat. Maar het lijkt wel of Dorpsbelang en de VVD er alles aan gelegen is om besluitvorming op alle onderwerpen tegen te werken.

Een voorbeeld: we vragen, de hele gemeenteraad, de wethouder om een keuzelijst met bezuinigen te maken omdat we geld tekortkomen. Zo mag iedereen er iets van vinden en vooral zelf keuzes maken. Op het moment dat die keuzelijst er ligt schrijft de heer Van Turnhout dat er op al die keuzes bezuinigd gaat worden. Uiteraard is dat ook niet onze wens en dus ook niet nodig. Een totaal onjuiste voorstelling van zaken! Het betekent dat u mag kiezen meneer Van Turnhout. Maar blijkbaar hebt u er plezier in de inwoners op het verkeerde been te zetten.

Zo gaat de oppositie ook om met de tekorten op het CMD. In plaats van te concluderen dat er blijkbaar veel behoefte is aan ondersteuning onder onze inwoners discussiëren uw partij, Dorpsbelang, en de VVD voortdurend over een tekort.

Wat wilt u dan? Dat we mensen met hulpvragen in de kou laten staan? Wij zouden het zeer op prijs stellen als de oppositie constructief mee gaat werken aan het bijstellen van een prioriteitenlijst in plaats van de constante negativiteit.

De huidige crisis had tot bezinning kunnen leiden, het tegendeel lijkt het geval. Daarom via dit bericht een oproep aan de oppositie: zet uw frustraties eindelijk aan de kant en werk mee aan een constructief beleid en oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Dat is pas in het belang van onze inwoners.

DorpsVISIE – #SamenOnsDorp

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

 

 

De Raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op 11 juni 2020.

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 inzake Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD, bijklage nr.: 18 – 2020;

 

Overwegende en constaterende dat:

 • De raad heeft gesproken over de conclusies en aanbevelingen opgenomen in het onderzoeksrapport ‘Op weg naar een duurzaam en toekomst bestendig CMD’;
 • In dat rapport de aanbeveling wordt gedaan om een heldere visie en beleidskader voor het CMD op te stellen en daarbij kennis en expertise in de gemeente en het CMD over het Sociaal Domein te benutten;
 • Een inhoudelijke visie en doelstellingen noodzakelijk zijn om de effectiviteit en efficiëntie van het CMD te verbeteren;
 • De raad verantwoordelijk is voor het vaststellen van een nieuwe visie en beleidskader voor het CMD;
 • Een aantal aanbevelingen, zoals het aanstellen van een beleidsadviseur naast de coördinator CMD en aanpassing van systemen, aanvullende financiering vraagt;
 • Het college voorstelt deze financiering te betrekken bij de Kadernota 2020 en de eerste bestuursrapportage 2020;
 • De Raad meent dat de op te stellen visie, beleidskader en uitwerking daarvan in de organisatie en werkzaamheden van het CMD, voorwaardelijk zijn aan het doen van extra investeringen

 

Besluit:

 

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat:

 1. punt 2 wordt vervangen door: de bevindingen in het rapport te onderschrijven en een raadswerkgroep in te stellen voor het opstellen van een nieuwe visie en beleidskader, waarbij betrokken worden de verantwoordelijke portefeuillehouder, de Adviesraad Sociaal Domein, en nader aan te wijzen ter zake kundige interne en externe medewerkers en experts. Een en ander met dien verstande dat:
 • het college wordt verzocht ondersteuning voor dit proces beschikbaar te stellen vanuit het ambtelijke beleidsteam sociaal domein;
 • externe expertise ingehuurd wordt voor het opstellen en schrijven van de nieuwe visie, waarbij de kosten hiervan meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage.
 1. een nieuw punt 3 wordt toegevoegd, luidende: het college opdracht te verstrekken om op basis van de door de raad opgestelde visie de overige aanbevelingen verder uit te werken en op te volgen. Dit met uitzondering van aanbeveling 8, aangezien dat onderdeel al in gang is gezet.
 2. het bestaande punt 3 wordt vernummerd tot punt 4;
 3. het bestaande punt 4 wordt vervangen door een nieuw punt 5, luidende: de niet-structurele financiële consequenties binnen het programma op te vangen en eventueel bij de tweede bestuursrapportage te verwerken. Eventuele structurele aanpassingen mogen pas worden doorgevoerd als visie, beleidskader, en aanpassing van werkzaamheden en organisatie, achtereenvolgens zijn vastgesteld.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Son en Breugel, 11 juni 2020

 

Fracties DorpsVISIE, D66,                CDA,               PvdA/GroenLinks

Nieuwsbrief ,  Nummer 5-2020, dd. 18 mei 2020

Informatie van het Bestuur

Beste leden .

Ten eerste hopen we natuurlijk dat het goed gaat met een ieder en dat we binnen niet al te lange tijd weer op een goede verantwoorde manier samen mogen komen.
Zoals jullie afgelopen week hebben kunnen lezen heeft Paul Osinga zijn taken neergelegd als bestuurslid.
Wij bedanken hem voor zijn inzet en werkzaamheden binnen het bestuur van DorpsVISIE.

Paul was zowel penningmeester alsmede secretaris en dit hebben we binnen het bestuur nu opgelost door de penningmeester taken onder te brengen bij Stephen en de secretaris taken bij Bjorn.
Beiden krijgen hierbij, en daar zijn we erg blij mee, ondersteuning van onze alleskunner Theo Groenemans.

We willen echter ook niet te lang gebruik maken van deze geweldige ondersteuning, dus mocht iemand zich geroepen voelen, of je kent iemand die hier wel interesse in heeft, laat het ons weten.


Een ander puntje is de ALV, volgens de statuten zijn we verplicht om tweemaal per jaar een Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen.
Gezien de huidige situatie willen we graag toestemming om de verantwoording dit eerste half jaar schriftelijk te doen.
We gaan er van uit dat we aan het einde van het jaar weer wat meer bewegingsruimte hebben en dat we dan met in achtneming van de anderhalve meter de tweede ALV van 2020 houden.

Zonder tegenbericht nemen wij aan dat iedereen hier mee instemt.
Mochten er leden zijn met vragen en of andere zaken die ze graag willen delen, schroom niet en neem contact op.

Met vriendelijke groet,


Bestuur DorpsVISIE

Bjorn van Eembergen – Stephen Philippi – Willie Horden

06 50 95 65 03               06 41 95 62 02      06 20 36 28 22

Informatie van de Fractie

Wat de politiek betreft is zoals jullie weten in verband met de Coronamaatregelen een voorlopig halt toegeroepen aan alle fysieke bijeenkomsten van zowel raad als commissie en wat daar mee samenhangt.
Echter digitaal vindt wel overleg plaats en inmiddels zijn de eerste vergaderingen zo al opgestart.
De vergaderingen van de raad en commissie zijn voor het publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Je dient dan vervolgens in de vergaderkalender op de betreffende vergadering te klikken om beeld te krijgen.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur

De fractie houdt contact met elkaar dankzij onze tablets, laptops, telefoons etc. Wij maken gebruik van MS Teams van Microsoft om te vergaderen.
Sedert medio maart heeft de fractie dan ook regelmatig digitaal overleg.

Komende week maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei zijn weer de commissievergaderingen.
Wat de onderwerpen betreft verwijs ik naar de website van de gemeente.
Vooral dinsdag lijkt een interessante te worden als het onderzoek en de evaluatie van het CMD (Centrum voor Maatschappelijk Deelname) aan de orde is.
Als je wilt kun je vanuit huis digitaal mee luisteren; hoe e.e.a. te volgen zie de aanwijzingen hierboven.

Tenslotte de gemeente zelf kampt zoals jullie al weten met tekorten op het Sociaal Domein van 1 miljoen.
Hiermee is het college druk doende om oplossingen te bedenken.
Op 17 juni a.s. behandelt de gemeenteraad de kadernota en dan gaat het met name over de kaders c.q. uitgangspunten die de raad in verband daarmee gaat stellen voor de begroting van het jaar 2021 en de meerjarenbegroting 2021/2023.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment een beetje te hebben bijgepraat.

Mocht iemand echter waar dan ook vragen over hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur of de fractie.

Met vriendelijke groet,


Namens de Fractie van DorpsVISIE


Theo Groenemans,
secretaris
theo@dorpsvsie.nu        06 2308 4148

nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 4-2020

Son en Breugel, 9 april 2020.

Corona  in ons dorp  

Beste leden,

Door de coronacrisis is in Nederland en in feite ook daarbuiten weinig meer zoals het was.
Dat is ingrijpend; wie had ooit gedacht dat wij met Pasen wel eens opgehokt zouden kunnen zitten!
We mogen dan wel mondjesmaat naar buiten als we ons houden aan de voorwaarden maar toch dit is iets wat niemand voor mogelijk had gehouden.

Zou het kunnen dat de coronacrisis onze beleving van geluk verandert?
Dat we het kleiner leren maken? Dat we sneller tevreden zijn? Dat we minder individualistisch worden in onze jacht naar een grootser en spectaculairder leven, omdat we juist nu leren dat niemand uitsluitend voor zichzelf leeft?

Voorlopig waarschijnlijk nog niet. Het zit nog te diep in ons, ons leventje van meer, meer, meer. Van hup, snel door naar de volgende prikkel, het volgende reisje, het volgende feestje, de volgende afspraak, de volgende wedstrijd, de volgende uitdaging op het werk etc.

Je zou voor de gein eens op een rijtje moeten zetten wat we allemaal al hebben doorgestreept in onze agenda verdeeld over de hele lente.

Is dat zo erg allemaal? Nee, in relatieve zin niet natuurlijk. Totaal niet zelfs. Het bedwingen van de coronacrisis is een hoger doel, het gaat om mensenlevens, om medemenselijkheid, om een collectieve verantwoordelijkheid.

Volgend jaar lonkt er vanzelf weer een nieuwe zomer.
Er zijn veel ergere dingen.

Denk eens aan al die oudere of zieke mensen die nu eenzaam thuis zitten.
Aan het bijstandsgezin met kleine kinderen, al weken op elkaar gepropt in een flat. Aan iedereen die zijn inkomen opeens kwijt is.
Aan al die mensen die zich compleet uit de naad werken in de zorg, dagen achter elkaar, strijdend voor de levens van anderen.

Wat de politiek betreft is er voorlopig een halt toegeroepen aan alle bijeenkomsten van zowel raad als commissie en wat daar mee samenhangt.
Binnen het gemeentehuis wordt echter wel, zij het aangepast en uiteraard op afstand, doorgewerkt.
Wij als fractie hebben ook zo goed en kwaad als het ging contact gehouden met elkaar mede dankzij onze tablets, laptops, telefoons etc.; dus lang leve het digitale tijdperk.
In de voorbije drie weken heeft de fractie dan ook 2 keer digitaal werkoverleg gehad en vanuit de gemeente is er 1 keer een digitale sessie over de tekorten en de organisatie van het Sociaal Domein in onze gemeente.

Van John en Jos onze wethouders hebben wij begrepen dat er zo goed als het kan rekening houdend met de beperkingen vanuit het corona virus wordt doorgewerkt aan de projecten van het Dorpshuis en Breugel Bruist.
Bovendien is nog een nieuw probleem opgedoken: “Door de grote en waarschijnlijk blijvende aanwas van nieuwe leerlingen tot 2040 moeten er in de toekomst extra klaslokalen bij komen in de Gentiaan en wellicht ook nog bij andere scholen.”
Bovendien verwachten de wethouders grote druk op de gemeentelijke organisatie omdat grote en kleine bedrijven alsook zelfstandigen en ZZP’ers zich zullen melden voor tegemoetkomingen van het rijk die via de gemeenten moeten worden aangevraagd en zullen worden verstrekt.
En los daarvan zullen ook instellingen als sportverenigingen, wijkvoorzieningen en sociaal/culturele instellingen zeer waarschijnlijk een beroep doen op de gemeente voor bijdrager, uitstel betaling, of minstens coulante behandeling bij financiële verplichtingen etc.
Tenslotte de gemeente zelf kampt zoals jullie al weten met tekorten op het Sociaal Domein van 1 miljoen.
De provincie met name heeft er al op geattendeerd om de (meerjaren)begroting op termijn in orde te krijgen wat betreft de structurele uitgaven en inkomsten.
Hiermee is het college in samenspel met de raad al bezig om oplossingen te bedenken, zie onze opmerking hierover aan het einde van de vorige alinea.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment een beetje te hebben bijgepraat.
Er is nog geen zinnig woord te zeggen wanneer we als fractie, achterban of vereniging weer bijeen komen.
Daar voor zijn we afhankelijk van het beleid van onze minister president en zijn deskundigen.
Zij komen als eerste met wijzigingen in de landelijk af te kondigen maatregelen.

Mocht iemand echter waar dan ook vragen over hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur of de fractie.

Namens Bestuur en Fractie,


Willie Horden,      voorzitter DorpsVISIE,
Jelle de  Jong,      fractievoorzitter DorpsVISIE