DorpsVisie en haar visie op Mobiliteit in onze Brainport regio

DorpsVisie en haar visie op Mobiliteit in onze Brainport regio

En waarom we hier geld in de begroting voor reserveren

Son en Breugel is onderdeel van de Brainport en zal samen met 21 gemeenten zorg moeten dragen dat ook de leefbaarheid in een regio die een sterk groeiende economie meemaakt blijvend gegarandeerd wordt. Hiervoor hebben wij, samen met de andere gemeenten een regionale samenwerkingsovereenkomst afgesloten en een samenwerkingsagenda opgesteld. DorpsVisie zal regelmatig met artikeltjes komen om u op de hoogte te houden wat er allemaal aan het gebeuren is.

De regio vraagt nu om een regionale bekostigingssystematiek goed te keuren om te zorgen dat er een duurzaam mobiliteitssysteem in onze regio tot stand komt. DorpsVisie heeft deze bekostiging goedgekeurd en de bedragen hiervoor zijn opgenomen in de komende (meerjaars) begrotingen. Hiervoor wordt 250.000 euro per jaar gereserveerd in een begrotingspost “reserve infrastructurele werken”. Maar wat merken u en wij hiervan?  De fiets voor woon- werkverkeer zal sterk gepromoot worden voor met name de afstanden onder de 15 km. In onze gemeente zullen brede en zoveel mogelijk vrij liggend fietspaden aangelegd worden die onderdeel uit gaan maken van de verbindingen:

  • Oirschot – Best – Son
  • Veghel -Son – Eindhoven
  • Sint-Oedenrode – Ekkersrijt.

Ook zullen wij mee gaan betalen om het multimodale knooppunt station Eindhoven (spoor -, bus, – fietsverbindingen) en het aanleggen van een aantal hubs waar je kunt overstappen vanuit je auto op het openbaar vervoer in onze regio te realiseren. Doen we dit niet dan zullen we in onze regio stil komen te staan. We zien nu al het aantal en de lengten van de files in onze regio toe nemen.

Beter openbaar vervoer, directe verbindingen en promoten van de fiets is het alternatief en zal in de periode 2024 – 2032 gerealiseerd dienen te worden om het stilstaan van onze regio te voorkomen. Hoe precies de fietspaden en het verkeer door onze gemeente gaan lopen komt aan de orde in de mobiliteitsvisie die wij eind dit jaar en/of begin volgend jaar samen met u gaan bespreken. Maar de visie is duidelijk en we weten waar we willen staan in 2032.

Wil je reageren op dit artikel, ga dan naar de website dorpsvisie.nu.

Fractie DorpsVisie

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *