Haastige spoed…..en geld is lelijk.

Het hele proces om aan het Kerkplein een dorpshuis (voorheen het Mfa of Maf gebouw) te bouwen en vooruitlopend daarop de kerk alvast te slopen, verdient geen schoonheidsprijs.
Het gaat wat DorpsVISIE betreft aan alle vormen van lokale democratie voorbij. Gehaast heeft het college (om de coalitiepartijen tegemoet te komen) een contract gesloten met het bestuur van de parochie van de Heilige Oda.
Daarmee de duimschroeven flink aandraaiend om het huidige kerkgebouw van Sint Petrus Banden in ons centrum in snel tempo te laten slopen.
Echter hiermee lijkt ook het parochiebestuur aan haar plicht om de parochianen te horen voorbij te zijn gegaan.
Zowel het college als het parochiebestuur hadden zich al rijk gerekend.
Daarnaast – verblind door haast en geld – zagen zij blijkbaar het einddoel ook niet meer scherp, te weten een levendig kerkplein.
Het gevolg van dit alles is namelijk dat tijdens het ijsfeest op korte afstand het asbest uit de kerk zal verwijderd worden en rond het carnaval de sloop in volle hevigheid aan de gang is.
Dit geeft te denken.

Op zich zou dit wettelijk gezien allemaal wel kunnen, maar het gaat volgens DorpsVISIE als een sneltrein aan de dorpse moraal voorbij richting een nog niet bestaand eindstation.
Nog een lege vlakte naast het parkeerterrein!!

Daarom is DorpsVISIE met alle andere partijen het gesprek aangegaan zodat de kerk in ieder geval met de kerstdagen openblijft.
Unaniem hebben alle politieke partijen onze motie ondersteund.

Mede namens vele inwoners en de parochianen hartelijk dank.
Nu willen wij graag het gesprek voortzetten omdat wij erin geloven dat alleen een breed gedragen besluit leidt tot een duurzame oplossing en een levendig kerkplein waar we samen tevreden over zijn.
Dat dit nodig is blijkt ook uit het onderzoek dat onlangs onder de inwoners is gehouden.
9 van de 10 ondervraagden ziet een ander proces en een anders vormgegeven dorpshuis voor zich.
Jammer dat dit onderzoek zo laat is gehouden. Goed dat er nu een fundament is om samen verder op te bouwen.
Dat is een ander fundament dan dat van de kerk.

De fractie van DorpsVISIE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *