Bestuurlijke Toekomst

Afronding oordeelsvorming

Inbreng fractie in de gemeenteraadsvergadering van 2 november 2017

Voorzitter.

Vanavond praten wij over de afronding van de oordeelsvorming over hoe wij tegen de 3 scenario’s aankijken (zelfstandig blijven, samengaan met Nuenen of samengaan met Eindhoven).

Ook zouden wij vanavond een oordeel kunnen geven over het proces er naar toe. Dit zullen wij niet doen. U, maar ook het college weet hoe wij erover denken.

In onze ogen had het proces er naar toe een van de raad moeten  zijn gefaciliteerd door het college. Wij hebben, hadden het gevoel dat wij vanaf dag 1 hebben moeten strijden tegen de beeldvorming die binnen onze gemeenschap is, was ontstaan dat de gemeente al een richting had gekozen en wel samen gaan met Nuenen.

Terecht zult u zeggen dat het college een eigen mening mag hebben en dat klopt natuurlijk ook maar naar onze bescheiden mening was het beter geweest dat u zich beperkt had tot het faciliteren om het procesdaadwerkelijk mogelijk te maken.

Wij verwachten dat u, na vanavond, de conclusies gaat uitdragen die wij, als raad nu trekken en dat u uw eigen mening binnen kamers houdt.

De burgemeester is de burgervader voor haar inwoners en als wij, samen met onze inwoners nu  besluiten om zelfstandig te blijven deze mening krachtig maar ook volhardend zal gaan uitspreken en het woord bij de daad gaat stellen. Wij hebben nu dezelfde leider nodig als in de tijd van Dorpspower.

Dan terug naar de uitkomst van het proces. Deze staat voor DorpsVISIE  vast.

Voor DorpsVISIE is nog steeds de aanleiding om ‘te moeten’ fuseren niet helder. Benodigde schaalgrootte is een veelgehoord argument. Echter blijkt ook uit onderzoek, dat er zelden een beter, efficiënter of effectiever gemeentebestuur ontstaat.

Kortom voorzitter, zolang als nut en vooral noodzaak niet zijn aangetoond waren, zijn en blijven wij voor een zelfstandig gemeente waar het bestuur dichtbij de burger staat, aanspreekbaar is en waar wij samen de uitdagingen die zeker op ons af komen aanpakken. Vanuit onze overtuiging, dat een kleinere, zelfstandige gemeente dit beter kan garanderen dan een grote.

En laat ons duidelijk zijn: zodra duidelijk kan worden getoond, dat wij als zelfstandige gemeente niet meer in staat zijn om onze dienstverlening naar inwoners en ondernemers op voldoende niveau aan te bieden, zijn wij de eerste om opnieuw de situatie te bekijken. Want daar voorzitter moet het ons allen om te doen zijn. Wat hebben de inwoners en ondernemers hier aan? Eerst moet het probleem helder zijn, en dan pas praten over oplossingen. De afgelopen periode is dat helaas nogal eens omgedraaid.

Voor de toekomst zien wij het liefst het versterken van de samenwerking met de gemeenten Geldrop en Nuenen. Deze aanpak hebben we stevig opgetuigd in de afgelopen jaren en heeft zoals gezegd ook draagvlak onder onze inwoners. Dit heeft u zeker ook gemerkt bij de gesprekken die u gevoerd heeft met de gemeenschap.

Indien Nuenen besluit om uit het samenwerkingsverband Dommelvallei te stappen zullen wij gezamenlijk, raad en college de gesprekken aanvangen met andere, omliggende gemeenten, waaronder  Best, Oirschot, Laarbeek en Waalre, of zij zich niet willen aansluiten bij deze organisatie en of er andere mogelijkheden zijn om  gezamenlijk op te trekken als netwerkgemeenten in deze regio.

Eventuele meerkosten zullen wij als gemeenschap absorberen en in onze begrotingen verwerken.

Voorzitter

Wat Dorpsvisie betreft maken wij nu een pas op de plaats en melden in een kort briefje aan de commissaris van de Koning dat het uitgangspunt, of vertrekpunt zo u wilt, voor de gemeente Son en Breugel blijft een zelfstandige gemeente en dat wij samen met de omliggende gemeenten aan het bekijken zijn hoe wij onze taken en verantwoordelijkheden robuust de komende jaren kunnen aanpakken en borgen.

De fractie van DorpsVISIE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *