Motie een warm gevoel

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 2 november 2017;

Kennisgenomen hebbend van de extra nieuwsbrief van de Parochie Heilige Oda d.d. 13 september 2017, betreffende de kerk St. Petrus Banden;

Daarin gesteld wordt dat “Eerder aangegeven data, dat de kerk aan de eredienst zou worden onttrokken (7 januari en 1 januari) zijn recent niet meer haalbaar gebleken door een beslissing van de gemeente, dat oplevering van de grond uiterlijk 1 februari 2018 dient plaats te vinden.”

Overwegende dat:

• er een getekende overeenkomst ligt voor de levering van een gesloopt gebouw tot aan het maaiveld;

• om de opleverdatum na te komen er dus een aangepaste planning heeft moeten plaatsvinden;

• hiermee de jaarlijkse kerstviering in de St. Petrus Banden Kerk is komen te vervallen;

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

• Actief het gesprek met de Parochie en / of het Bisdom aan te gaan met als doel, wanneer de parochie de overeengekomen opleveringsdatum van uiterlijk 1 februari 2018 wenst uit te stellen, dit bespreekbaar te maken.

• Wanneer een nieuwe datum van levering, conform koopcontract, afgesproken wordt, deze als addendum op te nemen in het bestaande koopcontract.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 november 2017

Fracties DorpsVISIE     VVD CDA PvdA/GroenLinks

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *