Reactie op het procesvoorstel dorpshuis

Raadsvoorstel
Bijlage nr.: 04 – 2018

Onderwerp Procesvoorstel dorpshuis
Beslispunten:
1. De raad bespreekt het Kantar rapport.
2. De raad neemt kennis van het procesvoorstel inzake het ontwerp van het dorpshuis en stemt in met de hoofdlijn van de aanpak.
3. De raad stemt in met de concrete invulling van de stappen 1, 2 en 3 van het voorstel procesaanpak zoals beschreven in de aanvullende paragraaf ‘.Behandeling commissie Grondgebiedzaken op 15 januari 2018’. Inleiding;

Reactie fractie DorpsVISIE
Voorzitter,
De onlangs gehouden commissie vergadering is door alle tegenstrijdigheden warrig te noemen.
Dat blijkt ook wel uit het voorliggend stuk “dat men alle moeite doet om maar niet te verdwalen”.
Volgens ons komt dat omdat er geen “VISIE “in dit college zit.
VVD en PVDA/GL willen vooral draagvlak.
Dorpsbelang maakt het niks uit, die zeggen “kom maar met een ontwerp”.
Blijkbaar niets geleerd van de totstandkoming van het vorige ontwerp.
Een ding is wel veranderd.
Het MFA is besmet en dus spreken we voortaan van een Dorpshuis.
Ook goed, het maakt ons niet uit; bij de fabeltjeskrant hebben ze een praathuis.
Wat ons wel uitmaakt is dat we nu eigenlijk gewoon weer zijn, bij waar we waren.
Er staat namelijk nog altijd een -zij het nu voormalig – kerkgebouw.
DorpsVISIE vindt nog altijd dat u dat als optie gewoon weer mee moet wegen. Geen onzin over “sloop is de eis van de parochie of bisdom”.
Sterker nog we beschikken over een brief waarin het bisdom oproept om kerken het liefst her te bestemmen.
Bovendien begin nu ook niet met die onzin over duurzaamheid.
RAU heeft immers nog nul komma nul aangetoond dat zijn ontwerp hergebruikte materialen bevat of wat dan ook.
Nee, voorzitter wat dat betreft, en ook alle andere uitgangspunten en richtlijnen wil DorpsVISIE het voormalig kerkgebouw meegenomen zien in dit proces.
De tekeningen liggen er dus dat kost niets.
Wel kan het de inwoner heel veel opleveren en zeker ook het proces.
Denk hierbij aan parkeerplaatsen behouden, snelheid uitvoering, draagvlak van behoudt bepalend gebouw (het nieuwe kun je ook lelijk vinden)
DorpsVISIE wil de warrige commissie vergadering niet overdoen.
Wij brengen ons standpunt via een amendement in.
Daarmee voldoen we meteen aan hetgeen het college wil bereiken:
Wat willen we bereiken
Een duidelijk en gedragen proces dat met het doorlopen van de verschillende processtappen moet resulteren in de keuze van een dorpshuis passend qua zowel het gewenste gebruik als de gewenste verschijningsvorm.
Onze fractie gaat er vanuit dat u nog voor de verkiezingen een voorstel door de raad wil laten nemen.
Realiseert u zich echter wel dat het wellicht na de verkiezingen weer allemaal kan veranderen.
Zeker gelet op de uitspraak van de rechter dat juist de verkiezingen het ultieme democratisch moment is voor de inwoner om zich uit te spreken over dit onderwerp
DorpsVISIE geeft de inwoner graag een heldere blik in de toekomst maar laat bij het concreet maken van plannen de mening van de inwoner zeer zwaar meewegen.
Er zijn in Son en Breugel nu eenmaal zeer veel mensen die graag het hergebruik van de voormalig kerkgebouw zien mede in de wetenschap dat het nog allerminst duidelijk is wat de toekomstige status van het nu lege gebouw is.
Tenslotte merkt de fractie nog op, dat de vragen, die DorpsVISIE schriftelijk heeft gesteld en waarop in de laatstelijk gehouden commissievergadering is geattendeerd, nog steeds niet zijn beantwoord.

Voorzitter,
de fractie van DorpsVISIE vindt derhalve dat het huidige voorstel van het college zodanig moet worden aangepast dat een van de ontwerpen bestaat uit het hergebruik van het voormalig kerkgebouw.

Bovendien moeten onze inwoners kunnen kiezen uit de diverse ontwerpen, die moeten zijn voorzien van voldoende informatie om een keuze te kunnen make zoals bv. o.a. welke afwegingen, stichtingskosten, vormgeving, exploitatiemogelijkheden en -kosten etc.

Amendement van “verbinding, versnelling en democratie” over het dorpshuis
De gemeenteraad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 8 februari 2018,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018, bijlage nr.: 04 – 2018, “Procesvoorstel dorpshuis”;
Constaterende dat:
• het (voormalige) kerkgebouw Sint Petrus Banden er nog steeds staat;
• dit een historisch gebouw is voor Son en Breugel;

Overwegende dat:
• het (voormalige) kerkgebouw prima als dorpshuis kan functioneren;
• er al tekeningen liggen;
• het veel geld bespaart;
• de inwoner deze optie niet onthouden mag worden;
• hiermee de verbinding gezocht wordt met het voorliggende voorstel;
• de optie de ontwikkeling aan het kerkplein kan versnellen;
• de inwoner zich op democratische wijze kan uitspreken;

BESLUIT

Het voorstel van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat beslispunt 4. wordt toegevoegd, luidende:
4. Met dien verstande dat de bij de punten 2 en 3 genoemde aanpak ook uitdrukkelijk de optie “dorpshuis in het (voormalige) kerkgebouw” wordt meegenomen.

En gaat over tot de orde van de dag

Son en Breugel, 8 februari 2018,

Fractie DorpsVISIE

1 antwoord
 1. Henricus
  Henricus zegt:

  Nergens wordt er in de hele discussie omtrent de totstandkoming van de RK kerk in haar huidige vorm gesproken.
  Wellicht is het mettertijd aan de aandacht ontsnapt, de inmiddels gesloten RK kerk is gebouwd nadat de oude kerk was afgebrand.
  De herbouw was een mede initiatief vanuit de Nederlands Hervormde gemeenschap uit Son en Breugel, waar Ds. de Pater uit Sint Oedenrode aan de basis stond van deze grootse eucomenische aktie ” Twee Huizen voor een Heer”, zowel de NH kerk alsook de RK kerk hebben zich beiden breed gedragen door de bevolking/parochianen ingezet om deze twee Godshuizen te kunnen bouwen.
  Het getuigt dan ook niet van enige empathie om de parochianen te passeren bij de besluitvorming omtrent de herbestemming van dit markante gebouw in het hart van “ons” dorp.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *