Inbreng m.b.t. ouders van de Krommenhoek

Ingekomen stukken en mededelingen
Raadsvergadering 8 februari 2018

Agenderen brief ouders Krommenhoek:
• Omgevingsplan basisschool De Krommen Hoek
• Verkeersstromen voetgangers en fietsers

Voorzitter,

Ons verzoek om deze brief te agenderen komt voort uit onze teleurstelling dat een op het oog goed onderbouwd plan in eerste instantie, door de wethouder is genegeerd.
Een aantal zeer betrokken ouders hebben serieus nagedacht over hoe zij de verkeersveiligheid en de verkeersproblematiek rondom hun school sterk kunnen verbeteren.
Zij hebben dit plan al op ………………aan wethouder Vortman gepresenteerd.
Maar, naar ik aanneem in zijn streven om vooral vaart te maken, heeft hij dit plan naast zich neergelegd.
Althans daar heeft het alle schijn van omdat dit voorstel niet besproken werd op de infoavond voor omwonenden op 31 jan jl.

Onze fractie verstaat onder burgerparticipatie dat we inwoners betrekken bij plannen en ze ook de kans geven mee te denken en mee te doen.
En dat als de ideeën, die daaruit voortkomen, nuttig, zinvol en ook binnen de financiële kaders blijven, dan zouden het verloren kansen zijn als we er verder niets mee doen.

U hebt op 31 jan wederom een kans laten liggen wethouder!
Omwonenden voelen zich voor de zoveelste keer weer niet gehoord.

DorpsVISIE heeft begrepen dat er inmiddels een afspraak gemaakt is met de plannenmakers. Dit komt nu echter wel een beetje als mosterd na de maaltijd.

Hopelijk zijn er nog geen onomkeerbare stappen gezet en vindt de meerderheid van de raad dat dit plan het verdient om zo spoedig mogelijk tijdens de eerstvolgende commissie GZ behandeld te worden.
Dan kan zorgvuldig worden afgewogen of het al dan niet mee kan met andere conceptvoorstellen.

Helga Helders,

Fractie DorpsVISIE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *