nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 3-2020

Son en Breugel, 13 maart 2020.

Corona  in ons dorp  

Beste leden,

In de bijlage treffen jullie aan de van morgen ontvangen informatie over Corona in ons dorp van het Team Communicatie van de gemeenten Son en Breugel.
De inhoud spreekt voor zich maar ik wil toch enkele punten aan stippen.
Tot 1 april a.s. vinden er geen bijeenkomsten meer plaats in het gemeentehuis.

De raadscyclus (raads- en commissievergaderingen) van april komt te vervallen,

tenzij er de noodzaak is om wél bijeen te komen.

Als gevolg hiervan komen onze fractievergadering van maandag 23 maart a.s. en de daaropvolgende achterbanvergadering van donderdag 26 maart 2020 eveneens te vervallen.

Aan de hand van hoe de situatie zich ontwikkelt nemen fractie en bestuur in april pas besluiten over of en wanneer fractie en achterban weer bij elkaar komen.

Mocht iemand vragen hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Vervolgens deel ik jullie nog mede dat vorige week is overleden ons lid Johan Oldenbroek. Johan is in het verleden namens het CDA raadslid en wethouder geweest. In maart 2018 heeft hij zich bij ons als lid van DorpsVISIE aangemeld.
Johan was al geruime tijd ziek maar hij was nog steeds geïnteresseerd in de politiek van ons dorp. Hij vond dat wij goed bezig waren met de behartiging van de belangen van de inwoners.
Namens DorpsVISIE hebben wij ons medeleven betuigd aan zijn vrouw Coby en zijn verdere familie.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo  Groenemans,
fractiesecretaris

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *