18 mei2017: Het uur U voor ons centrum

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 mei a.s. gaan naar alle waarschijnlijkheid de handen op elkaar, tenminste die van de coalitiepartijen, voor het nu voorgestelde parkeerbeleid ten behoeve van de bouw van het nieuwe kantoorgebouw in ons centrum, dat men gemakshalve MFA noemt. Alle argumenten van het CDA en oppositiepartij DorpsVISIE ten spijt, al uw inspanningen tijdens inloopavonden, die overigens alleen voor de bühne blijken te zijn geweest, ingezonden kritische stukken in de locale en op de sociale media; deze coalitie blijft onder aanvoering van wethouder Visser totaal ongevoelig voor de wens van het grootste deel van onze inwoners.

Door de coalitiepartijen Dorpsbelang, VVD en PvdA / GL wordt druk achterkamerpolitiek bedreven. Zij houden gezamenlijk de gelederen gesloten. Kennelijk moeten zij wel want zij hebben alle 3 een wethouder die zij graag in het zadel houden. Hoe is het anders te verklaren dat de VVD de ene week aangeeft geschrokken te zijn van het MFA ontwerp van architect Rau om 2 weken later te verkondigen het ontwerp toch te waarderen? Of hoe kan men instemmen met de wethouder om 33 ondergrondse parkeerplekken aan te kopen als nog niemand weet hoe hoog het kostenplaatje hiervoor is?

Hoe bestaat het bovendien dat de coalitiepartijen instemmen met het feit dat wethouder Visser eigengereid verklaard een klein risico genomen te hebben om een voorlopig ontwerp zonder goedkeuring van college en raad alvast definitief te maken? Het is u ongetwijfeld ook bekend dat er nog geen tekening is voor de nieuw te bouwen kerk achter de toren; dus afwachten of die er überhaupt komt. Verder nog steeds geen exploitatieplan van de MFA en geen ondertekende huurovereenkomsten met toekomstige gebruikers. Ondertussen zegt deze wethouder wel toe locatiesubsidie te zullen verstrekken als men de huur niet kan ophoesten. Dit alles op eigen initiatief!

Daarenboven zeer enthousiaste reacties uit onze gemeenschap op het artikel met tekeningen in de locale pers van Harrie Sijbers, die hij zo uit de losse pols schut. Hier zien we een plein met MFA en met dorpse uitstraling. Waarom zijn de deskundige mensen uit ons dorp niet ingeschakeld zoals destijds Hans Werner bij het ontwerp van onze prachtige brug over de Dommel.

Neen, deze coalitie reageert daar niet op omdat de wethouder tot een definitieve overeenkomst moest komen met een architect van buiten. Onze bewaker van het historisch erfgoed Geit Emmerij wijst op ons op archeologisch waarde van het erfgoed maar praat ook tegen dovemans oren. De parochianen onder leiding van Gerard Swinkels hebben al meerdere keren getracht het tij te keren.
Verlieslijdende MFA’s in de directe omgeving worden niet als waarschuwingssignaal opgepakt.

DorpsVISIE weet werkelijk niet meer wat nog meer uit de kast getrokken moet worden en legt de bal nu bij U, de inwoners, neer. Wij hopen op een grote opkomst op 18 mei om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, waar u uw ongenoegen over deze gang van zaken kunt uitspreken tijdens de inspreektijd voor het publiek. Vooraf melden bij Frans den Hengst, onze gemeentegriffier is wel een voorwaarde om te mogen inspreken.

Frits Helders
voorzitter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *