Inwoners laten zich horen. Dorpsvisie naar Commissaris van de Koning

In een overvolle raadszaal waren veel dorpsgenoten afgelopen donderdag getuige van een tenenkrommende raadsvergadering. Liefst 9 insprekers, vergezeld van tientallen sympathisanten, hielden een passievol betoog over de agendapunten:

  • parkeervoorzieningen in het centrum;
  • het slopen van het huidige kerkgebouw;
  • het vaststellen van de plannen voor de nieuw te bouwen Multifunctionele accommodatie (Mfa) aan het kerkplein.

Zaken die de gemoederen in ons dorp al een hele tijd in beroering houden.

Helaas kregen niet alle insprekers de kans hun betoog in zijn geheel af te ronden omdat zij de 5 minuten grens overtraden. Ondanks dat oogsten zij keer op keer een daverend applaus vanaf de publieke tribune. Dit tot grote ergernis van de voorzitter (de burgemeester), die herhaaldelijk dreigde de publieke tribune te ontruimen. Volgens hem is een gemeenteraadsvergadering geen theater.
De boosheid en sneren van de insprekers waren namelijk niet van de lucht. Alles bij elkaar, een ronduit beschamende vertoning.

Wat is er aan de hand?
Een wethouder kan blijkbaar eigenhandig verregaande besluiten nemen voor ons dorp. Gesteund door zijn coalitiepartijen van Dorpsbelang, VVD en PvdA/GL (10 van de 17 raadsleden) maakt hij van een voorlopig ontwerp voor het MFA ineens een definitief ontwerp. Hij gaf wel ruiterlijk toe hiermee een klein risico genomen te hebben. Maar als je je gesteund weet door de meerderheid van de raad dan is dat risico te verwaarlozen. Er zijn bewonersbijeenkomsten geweest waar u uw mening mocht geven over het ontwerp. Echter dit is voor de bühne geweest want achteraf blijken alle besluiten al genomen. Participatie staat zogenaamd hoog in het vaandel maar wordt met voeten getreden door deze bestuurders / raadsleden die vinden dat ze uw mening niet serieus hoeven te nemen. De arrogantie ten top!

DorpsVISIE is nooit tegen de bouw van een dorpshuis in het centrum geweest maar wel tegen de bouw van een dergelijk bombastisch, geldverslindend project en tegen de sloop van het kerkgebouw, waarvoor slechts een melding schijnt te volstaan. De totale kosten weet nog niemand maar gaan zeker richting de 10 miljoen. Daar krijgen we dan een duurzaam kantoorgebouw, dat beter op Ekkersrijt past, in ons centrum voor terug.

Niemand van de coalitie was en is bereid om de hartenkreten van de insprekers mee te wegen in haar eigen afweging. Deze partijen hebben samen maar één doel: “De kerk plat en hiervoor in de plaats een nieuw gebouw het Mfa, in de volksmond al de hangaar genoemd”. Een ontwerp dat het zeker goed doet in een stadse omgeving maar niet in een dorp als Son en Breugel volgens ons, de insprekers en vele inwoners.

DorpsVISIE is vooral verontwaardigd over de procesgang te weten het niet of onvolledig beantwoorden van vragen, inzage in gespreksverslagen en afspraken met het kerkbestuur, inzicht in de verwachte exploitatie etc… Deze procedure kan volgens ons volstrekt niet door de beugel. Daarom staat er voor ons als fractie van DorpsVISIE nog maar één weg open. DorpsVISIE zal het verloop van het proces voorleggen aan de commissaris van de Koning en ‘of de bestuursrechter.

Wij hopen uiteraard op uw bijval en zullen initiatieven vanuit de inwoners ondersteunen.

Wordt vervolgd.

Namens de fractie DorpsVISIE

Frans Meulenbroeks,
Fractievoorzitter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *