Nieuwe coalitie nu eindelijk echt aan de slag

 

Als ik dit artikel typ is het exact zeven maanden geleden dat de verkiezingen plaatsvonden. Zeven maanden waarin we niet stil hebben gezeten.
Het smeden van een nieuwe coalitie kost immers tijd, zeker omdat we ‘de dingen anders willen doen’. Maar meteen de vraag hoe dan?
Wat DorpsVISIE betreft bijvoorbeeld snel na de verkiezingen als gemeenteraad elkaar spreken over het behouden van de St. Petrus Bandenkerk en het behoud van de Kringloopwinkel in ons dorp.
Dus niet afhankelijk van een coalitieakkoord.
Toch kunnen we dat niet voor alle onderwerpen.
Het verbeteren van het onderhoud van stoepen, fietspaden en ons groen is kostbaar en daar is eerst ruimte binnen de begroting voor nodig.
Deze kans krijgen we nu bij de vaststelling van nieuwe begroting voor 2019.
Deze begroting is de eerste voor de nieuwe coalitie en het nieuwe college om haar ambities en ideeën in te realiseren.
Geen gemakkelijke opgave, want hoewel Son en Breugel er niet slecht voor staat, is inmiddels ook duidelijk, dat de komende jaren geen vetpot zullen zijn of worden.
Verschillende kosten lopen op zoals voor de verwerking van ons afval.
Voor een aantal van onze ambities zoals het verbeteren van de veiligheid voor de fietsers en voetgangers (fietspaden, stoepen en trottoirs) zullen we extra geld moeten vinden.
Deels kan dat natuurlijk door een paar kostbare uitgaven niet meer te doen.
Een deel vinden we in het beperkt verhogen van de afvalstoffenheffing en de OZB.
• De eerste is een automatisme, de regel is dat de kosten voor afval en de baten uit de heffing gelijk zijn;
• de tweede een besluit dat niemand graag neemt.
Echter wel een om de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk en die vanuit de verkoop van grond op te vangen en tegelijk toch verbeteringen in onze voorzieningen voor welzijn, zorg, verenigingsleven en onze openbare ruimte te realiseren.
Maar het allerbelangrijkste in deze nieuwe begroting is dat we de communicatie met u gaan verbeteren.
Bij meldingen of klachten kunt u of zelf via internet de status van de behandeling gaan volgen of kan een medewerker u telefonisch die gelijk geven.
Vóór het nemen van besluiten door de raad krijgt u de kans om daarover mee te praten als betrokkene of als expert. Dat gaan we natuurlijk alleen doen bij die onderwerpen waar dat ook echt zinvol is. En hoewel we nooit iedereen 100% tevreden zullen kunnen stellen, hoopt DorpsVISIE dat we ons wel samen Son en Breugel blijven voelen en ons samen blijven inzetten voor ons dorp.

Tenslotte, de recente berichtgeving over sporthal De Landing stemt onze fractie zeer treurig. Wat is hier in het verleden fout gegaan met de aanbesteding c.q. het kiezen van het juiste bedrijf om die sporthal te bouwen.
Laat het een signaal zijn bij de keuzes die we de komende jaren moeten maken bij de realisering van de plannen van Breugel Bruist en het centrum in Son dus o.a. de sporthal, het dorpshuis, wellicht nieuwbouw of verbouw van scholen etc.

Ik nodig u van harte uit ons in de komende jaren aan te spreken, te bevragen en scherp te houden, maar vooral om mee te doen. U bent van harte welkom.

Jelle de Jong
Fractievoorzitter Team DorpsVISIE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *