EERLIJK (VER)DELEN

Deze week stonden de plekken waar nog gebouwd kan worden in ons dorp op de politieke agenda van de gecombineerde vergadering van de commissies Grondgebiedzaken en Burgerzaken.
Naast reguliere woningzoekenden zijn er woningzoekenden met een specifieke (zorg)woningvraag.
Aanleiding voor stichting ‘Doorpakken’ om een brief te sturen aan ons gemeentebestuur om ook voor hun vraag een oplossing te vinden.
Zo vragen zij dringend om woonruimte, liefst op één locatie, voor minimaal 25 (grotendeels jongere) inwoners met een langdurige zorgvraag/-behoefte.

DorpsVISIE heeft alle begrip voor dit verzoek om zo ook deze jongeren te laten integreren en participeren.
Helaas hebben wij niet meer veel ruimte binnen onze dorpsgrenzen om aan de woningbehoefte van alle zoekenden te voldoen.
Dit vraagt dus om keuzes en sturing om iedereen een gelijke kans op een sociale huurwoning te geven.
Naar onze mening moet ook een ieder met of zonder zorgbehoefte, jong of oud, een kans krijgen om in aanmerking te komen voor betaalbare (huur)woonruimte.
De vraag van woningzoekenden naar een (sociale)huurwoning is onderzocht en daarnaast is er gekeken naar de specifieke woonwensen.

DorpsVISIE is van mening dat er geen verdringing binnen deze toekomstige (huur)woningbouw moet zijn.
Wij gaan voor een eerlijke verdeelsleutel.
Recent onderzoek geeft aan dat de vraag naar ongeveer 9 zorgwoningen op een totaal van 100 nog te bouwen woningen reëel is.
DorpsVISIE zou graag zien dat de mogelijkheid geboden wordt reguliere ééngezins-(huur)woningen geschikt te maken voor gebruik door meerdere woningzoekende met dezelfde soort zorgvraag.
Zo kan een sociale huurwoning voor iedereen gelijk en dus eerlijk bereikbaar blijven!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *