Breugel Bruist ligt op koers

Na 3 jaar wethouderschap, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, is het een goed moment om de balans op te maken.

Een van de voornaamste speerpunten was het project Breugel Bruist. Het hart van Breugel moest op de schop, de Boerderij gerenoveerd, sporthal de Bongerd vernieuwd. De basisscholen de Krommen Hoek en de Regenboog zouden samengaan onder een nieuw dak en op de vrijkomende plaats moest woningbouw komen.

Breugel Bruist, het project dat, al vele jaren alle mooie plannen ten spijt, niet tot uitvoering was gekomen vanwege politieke gevoeligheden en de wens tot een integrale aanpak.

Met name de basisscholen wachtten tot grote ergernis van de besturen en ouders al lange tijd op besluitvorming, reden waarom de politiek aan het einde van de vorige raadsperiode besloot om het nieuwbouwvraagstuk uit het project Breugel Bruist te knippen.

En waar staan we nu?

– de grondige renovatie van de Boerderij is onlangs afgerond. De toegankelijkheid is verbeterd en op het gebied van veiligheid en duurzaamheid kan het gebouw weer vele jaren mee.

– de winnaar van de aanbesteding van de Bongerd is afgelopen week bekend geworden. Naast de huidige gebruikers en de horecafunctie zal het gebouw ook onderdak bieden aan de Kinderopvang, het IVN en vluchtelingenwerk.

Het is niet alleen een prachtig ontwerp geworden, de winnaar heeft ruime ervaring op het gebied van bouw en exploitatie van sporthallen. Allereerst zal de Raad worden geïnformeerd en nog voor de raadsverkiezingen zullen de gebruikers en inwoners hiervan kennis kunnen nemen. De oplevering van de nieuwe Bongerd is gepland voor het 3e kwartaal 2023.

– inzake de basisscholen heeft de Raad een keuze gemaakt voor nieuwbouw op de plaats van de Krommen Hoek. Bij de start van het schooljaar zijn beide scholen tijdelijk gehuisvest op de Regenboog locatie en de afgelopen weken is de sloop van de Krommenhoek in gang gezet. Op korte termijn zal het schoolbestuur het ontwerp voor de nieuwe school presenteren evenals de plannen voor de aanpak van de verkeershinder.

– de besprekingen met de woningbouwcorporatie over de bouw van 35-40 huurwoningen op de locatie van de Regenboogschool zijn opgestart.

– De plannen omtrent de herinrichting van het gebied rondom de Boerderij/Bongerd zijn gepresenteerd.

Kortom, achter de schermen is er hard gewerkt, het is niet gebleven bij plannen. De uitvoering is ook gestart, de eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar.

Jos de Bruin

Wethouder namens DorpsVisie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *