Wat is de beste plek voor de Regenboog en de Krommen Hoek?

Afgelopen week hebben de commissies Burgerzaken en Grondgebiedzaken het
Plan van aanpak participatietraject locatiekeuze scholen Breugel besproken.
Hierbij kwam ook de nieuwe locatie van de scholen de Krommen Hoek en de
Regenboog aan de orde.
De Regenboog is al langer aan vervanging toe; de Krommen Hoek is
over 6 jaar als gebouw afgeschreven en kan dan voor nieuwbouw in aanmerking
komen. Beide scholen vallen onder het bestuur van PlatOO en zijn relatief klein, maar
onderscheiden zich van elkaar door de vorm van onderwijs die er gegeven wordt.
Het schoolbestuur heeft aangegeven beide scholen naar één locatie te willen
verplaatsen. Voor de bouw van een nieuwe school zijn leerlingenprognoses een belangrijk
gegeven maar die zijn lastig te voorspellen en worden daarom nogal eens bijgesteld.
Bovendien hechten beide scholen aan de locatie waar ze momenteel gevestigd zijn.
In het bijzonder hebben de ouders van de Krommen Hoek dit vrij recent met
acties onder de aandacht gebracht.
Inmiddels hebben er verkeersonderzoeken plaatsgevonden waaruit bleek dat er
voor beide locaties evenveel voors als tegens zijn.

Wat is nu wijsheid?
Beide scholen op 1 locatie? Onder 1 dak? PlatOO heeft een voorkeur voor de locatie Krommen Hoek. Een logische keuze gezien het grote aantal leerlingen dat vanuit de Breeakker komt en de school via het Dommelpad kan bereiken.
Maar past een gebouw dat tweemaal zo groot kan worden als het huidige
landschappelijk wel in dit mooie dal?
En dan opeens komt er een inwoner met een ander idee dat onze tunnelvisie
doorbreekt. Waarom een dergelijk gebouw niet op de plek waar nu de speeltuin staat? De speeltuin zou dan kunnen verhuizen richting Bongerd en Boerderij waardoor ook daar levendigheid ontstaat.
Verkeerstechnisch zou het ook een plek kunnen zijn die eenvoudiger in te richten
is. Financieel-technisch kan het voordelen opleveren omdat er dan geen
tijdelijke huisvesting voor beide scholen gezocht hoeft te worden. Beide
scholen kunnen gewoon op eigen locatie blijven tot de nieuwbouw opgeleverd
wordt. Bovendien komen er dan 2 locaties vrij voor eventueel woningbouw in
verschillende categorieën.

DorpsVISIE vindt dit een mooi voorbeeld van burgerparticipatie; er wordt een
idee aangedragen waar gemeenteraad en gemeentebestuur niet aan gedacht
hebben. Er valt nu echt iets te kiezen.
We realiseren ons uiteraard dat het niet haalbaar is om alle belanghebbenden 100% tevreden te stellen.
Daarnaast vinden we het wel spijtig dat nog vóór dat er onderzoek
gedaan kan worden naar de nieuwe optie, er een aantal partijen binnen de raad
zijn die tegen dit haalbaarheidsonderzoek stemmen.
DorpsVISIE zou graag eerst de mening van alle belanghebbenden horen en de
consequenties (financieel als planologisch) wegen en dan uiterlijk in
december van dit jaar een klap geven op de uitkomst van de uiteindelijke
locatiekeuze.
Er hebben op dit moment al interviews in de openbare ruimte plaatsgevonden, er
wordt nog een inloopavond georganiseerd. U kunt een afspraak over dit
onderwerp maken met onze wethouder Jos de Bruin, die overigens ook wekelijks
een spreekuur heeft in de Boerderij.
Fractie Dorpsvisie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *