Reactie DorpsVISIE, scenariokeuze De Bongerd

Gemeenteraad Son en Breugel

Gehouden op donderdag 4 februari 2021

Agendapunt 8:

 

Onderwerp:         Breugel Bruist,                                                                                                      Scenariokeuze sporthal De Bongerd – Breugel

 

Beslispunten

 1. Een keuze te maken tussen de scenario’s 2 of 3 waarbij het College scenario 3 als voorkeursscenario adviseert;
  2. Dat Vluchtelingenwerk en IVN een plaats krijgen in het niet- sportgedeelte van De Bongerd;
  3. Dat overleg met Korein wordt gevoerd over het realiseren van kinderopvang in de Bongerd op basis van de in het voorstel genoemde uitgangspunten;
  4. Akkoord te gaan met de voorgestelde planning.

 

Voorzitter,

In de gezamenlijke vergadering van de Commissie Grondgebiedzaken/Burgerzaken van 19 januari jl. is uitgebreid gesproken over dit onderwerp.
Unaniem is toen geconcludeerd dat het voorstel vanavond aan de raad zou kunnen worden voorgelegd om een keuze te maken ten aanzien van het scenario voor sporthal de Bongerd.

Duidelijk en gelijkgestemd was de commissie eveneens over het punt dat er in Breugel een volwaardige sporthal moet komen.

Wat DorpsVISIE betreft één die voldoet aan de eisen die het NOC-NSF stelt aan een sporthal; dit wil zeggen: dus geschikt is om wedstrijden in te kunnen spelen.

Ik hoor graag van de wethouder of hij dit kan bevestigen.

Tegelijk komen wij dan tegemoet aan de wens van sporters en exploitant
te weten: een beter te exploiteren sporthal.

Ons rest enkel nog een keuze te maken voor de bijgebouwen.

Ongeacht de keuze voor renoveren of nieuwbouw; beide scenario’s voldoen aan onze duurzaamheidseisen.
Daarnaast kan men zowel de huidige gebruikers als eventueel in de toekomst nieuwe gebruikers huisvesten.

 

Kiezen voor renovatie betekent nu 1,7 miljoen euro minder uitgeven en bovendien een lagere jaarlast op de begroting en exploitatie van de gemeente.
Echter bij nieuwbouw besparen we wel rond de 1.000 m² aan grondoppervlak.
Bij nieuwbouw kunnen we immers de hoogte in en dus ook efficiënter bouwen.
De parkeeropgave gaat door deze ruimtewinst bij nieuwbouw ook een minder grote impact op het openbare gebied hebben.

 

Voorzitter,

 

Voor DorpsVISIE zijn de volgende punten doorslaggevend vanavond bij het aangeven van onze voorkeur en het kenbaar maken welk scenario onze steun heeft.

 

 1. Wij willen de inwoners van Breugel en Son, de sporters, de verenigingen en gebruikers en niet te vergeten de exploitant vanavond duidelijkheid geven wat en wanneer het met de Bongerd gaat gebeuren.
 2. Breugel verdient het nu deze kwaliteitsimpuls te krijgen en daar bedoelen wij niet enkel een nieuwe Bongerd mee.
 3. De realisering van de plannen mag geen parkeerprobleem veroorzaken.
 4. Het gehele openbare gebied binnen de locaties van de Boerderij, de Bongerd en de COOP zoals in de gebiedvisie is beschreven behoort hierbij.
  Waarbij wij de synergie tussen de Bongerd en de Boerderij explicieter willen benadrukken met een gedeeld openbaar terrein met terrasfunctie voor verblijf en speelruimte voor de kinderen.
  Hierdoor gaat het centrum van Breugel namelijk bruisen.
 5. De fractie ziet graag een breed draagvlak voor de keuze voor de Bongerd.

 

Voorzitter,

Ik ga afronden.

DorpsVISIE pleitte eerder in de commissie om 1,7 miljoen minder of anders uit te geven ten behoeve van het openbare gebied in en rond het centrum van Breugel.
Onze fractie gaf aanvankelijk de voorkeur aan renovatie.
Bij nader inzien opteren wij echter voor totale nieuwbouw, dus scenario 2.
Hiermee namelijk wordt eveneens onze eerder voorgestane kwaliteitsimpuls bereikt en bovendien bieden we hiermee mogelijkheden om de parkeerdruk in de omgeving aanzienlijk te verminderen.
In verband daarmee adviseert onze fractie om de Bongerd zoveel mogelijk noordelijk te situeren. Daarmee ontstaat een bredere groene corridor tussen de parkeerplaats bij de COOP en de Bongerd. Dit is een echte opwaardering met meer ruimte tussen de Bongerd en de Weegschaallaan.

 

Als laatste voorzitter,

 

De nadruk ligt voor DorpsVISIE bij een sport accommodatie.
Aanverwante functies als een kinderdagverblijf begrijpen wij wel.
Wij vragen ons wel af of een functie als het IVN hier goed tot zijn recht komt.
Is daar geen betere oplossing voor als bijvoorbeeld in het Dorpshuis waar het ons inziens meer zou passen.

Wij hopen met deze bijdrage voldoende aan het college te hebben meegegeven om spoedig een voorstel te mogen ontvangen met een concrete uitwerking zoals het PVE en een kredietvoorstel.

 

DorpsVISIE kiest dus voor scenario 2 om door de wethouder te laten uitwerken.

 

Tot zover onze 1e termijn voorzitter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *