Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel is weer compleet. Donderdagavond 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad Paul van Liempd (fractie PvdA/GroenLinks) en Jos de Bruin (fractie DorpsVISIE) benoemd tot wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Beide heren volgen Tom van den Nieuwenhuijzen op, die op 18 januari jl. zijn functie als wethouder neerlegde.

Het nieuwe college heeft naar aanleiding van het coalitieakkoord en de benoeming van de twee nieuwe wethouders besloten om de portefeuilles als volgt te verdelen:

 • Burgemeester Hans Gaillard
 • Algemene beleidscoördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Wethouder John Frenken (DorpsVISIE)

 • Omgevingswet (w.o. pilot Ekkersrijt)
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Sonniuspark
 • Volkshuisvesting
 • Bouw en woningtoezicht
 • 1e loco burgemeester

Wethouder Jan Boersma (CDA)

 • Financiën
 • Belastingen
 • Wijkbeheer (openbare werken)
 • Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie en dorpshuis
 • Economische zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • 2e loco burgemeester

Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks)

 • Duurzaamheid
 • Sociaal domein, (w.o) WMO, jeugdzorg en sociale zaken
 • Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Dierenwelzijn
 • 3e loco burgemeester

Wethouder Jos de Bruin (DorpsVISIE)

 • Breugel Bruist
 • Kunst en cultuur
 • Zorg en welzijn
 • gezondheidsbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • 4e loco burgemeester
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *