Mooi resultaat van burger participatie

Modern fietspad tussen Eindhoven en Son komt eraan
SON EN BREUGEL – Met de reconstructie van de Eindhovenseweg in Son wordt gewacht tot de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet/A50 ter hand wordt genomen, maar op 6 mei wordt wel alvast gestart met de ombouw van de westelijke ventweg tot een modern fietspad.

Marleen Benschop 26-04-19, 15:30 Bron: ED

Met dit vier meter brede fietspad gaat een langgekoesterde wens voor een veilige fietsverbinding tussen Eindhoven en Son in vervulling. Uit een consultatie van omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties over de Visie Eindhovenseweg kwam naar voren dat dit fietspad en het aanleggen van een groenstrook aan de oostzijde van bedrijventerrein Ekkersrijt snel gerealiseerd kunnen worden. Voor de herinrichting van de Eindhovenseweg zelf wacht de gemeente op de tweede ontsluiting van Ekkersrijt. Of die er komt is nog niet zeker, maar als die ontsluiting er wel komt, dan duurt realisatie ervan nog zeker een paar jaar.

In de door de raad binnenkort vast te stellen Visie Eindhovenseweg wordt ook voorgesteld om de huidige rotonde Kanaalstraat/Eindhovenseweg te handhaven, en niet te verplaatsen. Dat scheelt een paar ton. De totale kosten voor het hele project waren geschat op ruim 1,5 miljoen. Dat wordt nu 1,17 miljoen.

Dynamisch verlicht
De aanleg van het fietspad aan de kant van Son en Breugel duurt ongeveer vier weken, en fietsers maken dan gebruik van de oostelijke ventweg. Het fietspad wordt met ledlampen dynamisch verlicht. De lampen gaan feller schijnen als sensoren aangeven dat er beweging is. Wanneer niemand wordt waargenomen, dimt het licht. Zo wordt energie bespaard. Het fietspad sluit straks aan op de Slowlane, het 32 kilometer lange fietspad dat de economische toplocaties in de regio snel en milieuvriendelijk met elkaar verbindt.

In het raadsvoorstel Visie Eindhovenseweg staat verder dat de huidige ventweg ter hoogte van de huizen nummer 5 tot 25 een fietsstraat wordt, waar voor de bewoners parkeervakken komen en groenvakken worden vergroot. De oostelijk ventweg tussen Eindhovenseweg 25 en de gemeentegrens komt te vervallen. Ter hoogte van de Groensteeg wordt de parallelweg vanaf het grondgebied Eindhoven op de hoofdrijbaan aangesloten. Voor fietsers is een tweerichtingen doorsteek naar de Slowlane opgenomen.

Na rijp beraad kiest de gemeente er ook voor om het westelijk tankstation van Schimmel te laten vervallen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het verleggen van de weg richting Ekkersrijt.

Om aan Schimmel tegemoet te komen, blijft het vulpunt aan de westelijke zijde van de weg gehandhaafd. De erfpacht met Schimmel zal moeten worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van een jaar. Hiertoe wordt pas overgegaan als er concreet zicht is op de uitvoering van de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *