Hoera, het bos in Breugel blijft staan

In het plan Breugel Bruist heeft de gemeente in december 2017 aangegeven dat het bos tussen de winkels aan de Van Gentlaan en de Sporthal gekapt zou moeten worden om daar 1 nieuwe school plus appartementen te bouwen.
Dit betekent dat er op bestaande groenvoorziening gebouwd zou worden.

Maar de VVD wil nu niet meer bouwen op bestaande groenvoorziening. Dit is van groot belang, te meer daar de portefeuillehouder van Breugel Bruist een wethouder van de VVD is.

In het rapport Breugel Briest heb ik gepleit voor het behoud van het bos. Het is bijzonder verheugend dat de VVD nu verklaart het daarmee eens te zijn. Het draagvlak voor het kappen van het bos is daardoor verdwenen.

Bovendien zou de gemeente volgens de natuurbeschermingswet op de plaats van de eventueel te kappen bomen binnen 3 jaar een gelijkwaardige beplanting moeten terugbrengen. Dus geen school of appartementen.
Ook schrijft het groenbeleidsplan van de gemeente voor dat de groene zone waar het bos deel van uitmaakt, behouden dient te worden.

Nogmaals, het nieuwe beleid van de VVD is bijzonder verheugend en ik verzoek het college en de raad om dit beleid gedurende de nieuwe zittingsperiode te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Jaap Hageman

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *