DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe dorpshuis

 

Afbeelding

Jelle (l), Willie (r) (Foto: Wil Feijen)

POLITIEK

DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe Dorpshuis

Son en Breugel – Ondanks alle commoties rondom de plannen voor een nieuw Dorpshuis in de voormalige Sint Petrus’ Bandenkerk blijft DorpsVISIE vasthouden aan de beloftes die ze bij de verkiezingen in 2018 gedaan hebben. Op 27 augustus wordt het plan namens de coalitie in stemming gebracht. Fractievoorzitter Jelle de Jong (42) en partijvoorzitter Willie Horden (50) lichten hun plannen graag nog een keer toe omdat er inmiddels veel misverstanden zijn over dit onderwerp.

Redacteur: Jürgen Feuerriegel
Fotograaf: Wil Feijen

Alvorens Jelle en Willie de actuele vragen over het Dorpshuis, vertellen zij eerst waarom zij in de politiek zijn gegaan. Hun gezamenlijke wens is de politiek dichter bij de burger te brengen. “En we willen ons mooie kleine groene en zelfstandige dorp behouden, waar men elkaar kent en waar we trots kunnen zijn op een bijzonder rijk verenigingsleven”, aldus beide heren. Gezien de vergrijzing vinden zij het vooral belangrijk om Son en Breugel ook in de toekomst aantrekkelijk te maken voor de jeugd.

Niet getoetst
In de discussie over brandende kwesties missen Jelle en Willie de nuance en er worden al gauw geruchten verspreid die niet getoetst zijn. Jelle: “Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere dat DorpsVISIE voor het behoud van het hertenkamp was én nog steeds is, de hele gemeenteraad overigens. Verder zijn wij voor de renovatie van De Boerderij en voor het vernieuwen van de sporthal De Bongerd. Verder willen we het Vestzakgebouw niet laten verdwijnen. Last but not least: het is jammer dat veel burgers door enkele artikelen in de krant de indruk hebben gekregen dat onze gemeente er financieel gezien slecht voor zou staan. Maar het tegendeel is waar, Son en Breugel is financieel gezond en beschikt over voldoende reserves.”

Lezerspodium
De afgelopen periode zijn er veel lezerspodia, zowel van voor- als tegenstanders, in DeMooiSonenBreugelKrant gepubliceerd over het nieuwe Dorpshuis. Voor de redactie aanleiding om een aantal vragen voor te leggen aan de fractievoorzitter en partijvoorzitter van DorpsVISIE.

Waarom zo’n grote investering van negen miljoen voor een Dorpshuis waarbij nog niet eens rekening is gehouden met alle wensen van de toekomstige gebruikers?
“Om te beginnen hebben wij als gemeente dit bedrag beschikbaar en gereserveerd en het gaat hier om een gebouw dat veertig of vijftig jaar lang mee kan gaan. Er is ondertussen overleg geweest met de toekomstige gebruikers en hun wensen kunnen binnen het budget gerealiseerd worden.”

Is het wel verstandig om in crisistijden als gemeente zo veel geld te investeren?
“Ja, wij vinden dat je verder moet kijken en moet blijven geloven in de toekomst van ons dorp en daar hoort ook bij dat je gaat investeren in sociale en culturele voorzieningen. Wij hebben een bijzonder rijk verenigingsleven en dat moet je koesteren en ook in de toekomst goed faciliteren.”

Gaat het Vestzaktheater dan verdwijnen?
“Dit is een groot misverstand. Het Corneliushuis, waar nu het Vestzaktheater in gehuisvest is, willen wij juist behouden en laten ombouwen ten behoeve van jongerenhuisvesting. Als je dit gebouw zou willen upgraden als theater dan kost dat ook enkele miljoenen en dan heb je nog steeds geen gebouw dat aan de moderne eisen voldoet. Vandaar dat wij dat gebouw liever willen gebruiken voor de huisvesting van jongeren, waar enorm veel behoefte aan is. En vervolgens beschikken we dan in het nieuwe Dorpshuis over een modern theater met de nodige faciliteiten van deze tijd.”

Als het gebouw er eenmaal is, zijn dan de jaarlijkse exploitatiekosten gedekt? Hoe kijken jullie daartegenaan?
“Er is een groot misverstand. De exploitatie voor het nieuwe gebouw is dekkend op basis van de huidige subsidies die de gemeente al geeft aan de diverse stichtingen en verenigingen die van het nieuwe gebouw gebruik zullen gaan maken. Ook de kosten voor een beheerder zijn daarin meegenomen. Deze beheerskosten worden nu ook al gemaakt en betaald door de gemeente voor de beheerder van het Vestzaktheater.”

Waaruit bestaan de toekomstige inkomsten van het nieuwe Dorpshuis?
“Wat de inkomsten betreft hebben we ons niet rijk gerekend. Het grootste deel zijn de huurinkomsten van de gebruikers, die gelijk zullen blijven aan wat zij nu moeten betalen. Daarnaast zullen er inkomsten zijn van theaterbezoekers en verkoop van consumpties. Dus er komt straks geen jaarlijks terugkerende discussie in de gemeenteraad over een niet sluitende begroting van het Dorpshuis zoals dat in verschillende gemeenten gebeurt. En daarbij is ook al rekening gehouden met de inkomsten van de beoogde zonnepanelen op het dak.”

Zou het niet voordeliger zijn om de huidige kerk plat te gooien en er een nieuw gebouw neer te zetten?
“Dat lijkt misschien wel zo, maar de werkelijkheid is complexer. Enerzijds zijn er toch veel mensen gehecht aan het kerkgebouw omdat het een stuk geschiedenis van hun leven en van ons dorp symboliseert hetgeen wij graag willen behouden. Anderzijds is het ook makkelijker om op de bestaande fundering te verbouwen omdat je anders met extra kosten voor archeologisch onderzoek te maken krijgt wat ook nog voor vertraging van de realisatie zou zorgen.”

Bij veel burgers is het een doorn in het oog dat de gemeente geïnvesteerd heeft in het nieuwe gemeentehuis waar de kantoren of winkels op de begane grond leeg staan. Zou daar de bibliotheek, één van de toekomstige gebruikers van het Dorpshuis, gehuisvest kunnen worden?
“Deze irritaties zijn heel begrijpelijk en wij kunnen jullie verzekeren dat de gemeente druk bezig is in de onderhandeling met eventuele huurders van die ruimtes, dus dat probleem zal echt wel opgelost worden.”

Er zijn recent twee leden van jullie fractie uit de partij gestapt, omdat zij het niet eens zijn met jullie plan. Is dat geen reden om jullie visie te herzien?

“Wij vinden het heel jammer dat dit gebeurd is, maar wij hebben ook respect voor hun beslissing. Als gevolg hiervan hebben we helaas nu twee zetels minder, maar is er nog steeds een meerderheid als coalitie van DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks. Ondanks hun vertrek is onze visie hetzelfde gebleven en wij verwachten dat we vaak hetzelfde zullen denken over vele onderwerpen omdat ze niet voor niets ons partijprogramma zo lang gesteund hebben.”

Hoe ziet de planning van het verdere proces er volgens jullie uit?
“Als de gemeenteraad donderdag het ingediende plan goedkeurt zou de opening van het nieuwe Dorpshuis in principe in 2022 plaats kunnen vinden. Dan hebben we een prachtig gebouw voor het Vestzaktheater, de bibliotheek, de harmonie, Radio S&B en het CMD en zal er tevens nog ruimte voor nieuwe activiteiten en initiatieven beschikbaar zijn.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *