Artikelen door Bjorn van Eembergen

algemene beschouwingen DorpsVISIE

Kadernota 2021-2024 Algemene beschouwingen DorpsVISIE Son en Breugel De belangrijkste taak voor ons als overheid is zorg, welzijn, veiligheid, geborgenheid en het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling (onderwijs) voor onze inwoners. En vanuit dat perspectief gekeken staat Son en Breugel er goed voor. We zijn een gemeente waar we ruime voorzieningen hebben om maatschappelijke organisaties, […]

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

    De Raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op 11 juni 2020.   Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 inzake Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD, bijklage nr.: 18 – 2020;   Overwegende en constaterende dat: De raad heeft gesproken over de conclusies en aanbevelingen opgenomen […]

Nieuwsbrief ,  Nummer 5-2020, dd. 18 mei 2020

Informatie van het Bestuur Beste leden . Ten eerste hopen we natuurlijk dat het goed gaat met een ieder en dat we binnen niet al te lange tijd weer op een goede verantwoorde manier samen mogen komen. Zoals jullie afgelopen week hebben kunnen lezen heeft Paul Osinga zijn taken neergelegd als bestuurslid. Wij bedanken hem […]

nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief DorpsVISIE Nummer 4-2020 Son en Breugel, 9 april 2020. Corona  in ons dorp   Beste leden, Door de coronacrisis is in Nederland en in feite ook daarbuiten weinig meer zoals het was. Dat is ingrijpend; wie had ooit gedacht dat wij met Pasen wel eens opgehokt zouden kunnen zitten! We mogen dan wel mondjesmaat naar […]

nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief DorpsVISIE Nummer 3-2020 Son en Breugel, 13 maart 2020. Corona  in ons dorp   Beste leden, In de bijlage treffen jullie aan de van morgen ontvangen informatie over Corona in ons dorp van het Team Communicatie van de gemeenten Son en Breugel. De inhoud spreekt voor zich maar ik wil toch enkele punten aan stippen. […]

nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief DorpsVISIE Nummer 2-2020 Son en Breugel, 8 februari 2020. Wat komt er op ons bordje !   De commissies- en raadsvergaderingen. Afgelopen donderdag 6 februari jl. is de gemeenteraad bijeen geweest. Aan de orde was het goedkeuren van het ophogen van het voorbereidingskrediet van Breugel Bruist met een bedrag van € 50.000,-. Onze fractie […]

DorpsVISIE was erbij in de tent!!

DorpsVISIE mengt zich graag onder de mensen in ons dorp en was er daarom ook bij tijdens de zittingsmiddag in de carnavalstent. Het waren bruisende en lachwekkende uren, alhoewel het karakter van carnaval steeds meer is gaan verdwijnen en het meer een algemene, maar wel leuke show is geworden. Deze uitspraak werd verschillende malen gehoord […]