Artikelen door Bjorn van Eembergen

ONS DORPSHUIS de feiten

                       ONS DORPSHUIS Het is verantwoord en we kunnen er trots op zijn. De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 27 augustus 2020 een besluit over het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw genomen. Inwoners hebben daarover kritische vragen over gesteld.  CDA, […]

Het gaat nu echt gebeuren: na jarenlang discussiëren krijgt Son en Breugel een nieuw dorpshuis

Ontwerp dorpshuis Son en Breugel © Inbo Het gaat nu echt gebeuren: na jarenlang discussiëren krijgt Son en Breugel een nieuw dorpshuis Eindelijk is het zo ver. Na jarenlang debatteren heeft de gemeenteraad van Son en Breugel een beslissing genomen over een nieuw dorpshuis. Het gaat er nu toch écht komen: een meerderheid van de raadsleden […]

DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe dorpshuis

  Jelle (l), Willie (r) (Foto: Wil Feijen) POLITIEK DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe Dorpshuis wo 26 aug 2020, 20:03  Son en Breugel – Ondanks alle commoties rondom de plannen voor een nieuw Dorpshuis in de voormalige Sint Petrus’ Bandenkerk blijft DorpsVISIE vasthouden aan de beloftes die ze bij de verkiezingen in 2018 gedaan […]

algemene beschouwingen DorpsVISIE

Kadernota 2021-2024 Algemene beschouwingen DorpsVISIE Son en Breugel De belangrijkste taak voor ons als overheid is zorg, welzijn, veiligheid, geborgenheid en het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling (onderwijs) voor onze inwoners. En vanuit dat perspectief gekeken staat Son en Breugel er goed voor. We zijn een gemeente waar we ruime voorzieningen hebben om maatschappelijke organisaties, […]

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

    De Raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op 11 juni 2020.   Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 inzake Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD, bijklage nr.: 18 – 2020;   Overwegende en constaterende dat: De raad heeft gesproken over de conclusies en aanbevelingen opgenomen […]

Nieuwsbrief ,  Nummer 5-2020, dd. 18 mei 2020

Informatie van het Bestuur Beste leden . Ten eerste hopen we natuurlijk dat het goed gaat met een ieder en dat we binnen niet al te lange tijd weer op een goede verantwoorde manier samen mogen komen. Zoals jullie afgelopen week hebben kunnen lezen heeft Paul Osinga zijn taken neergelegd als bestuurslid. Wij bedanken hem […]

nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief DorpsVISIE Nummer 4-2020 Son en Breugel, 9 april 2020. Corona  in ons dorp   Beste leden, Door de coronacrisis is in Nederland en in feite ook daarbuiten weinig meer zoals het was. Dat is ingrijpend; wie had ooit gedacht dat wij met Pasen wel eens opgehokt zouden kunnen zitten! We mogen dan wel mondjesmaat naar […]