Artikelen door Bjorn van Eembergen

DorpsVISIE was erbij in de tent!!

DorpsVISIE mengt zich graag onder de mensen in ons dorp en was er daarom ook bij tijdens de zittingsmiddag in de carnavalstent. Het waren bruisende en lachwekkende uren, alhoewel het karakter van carnaval steeds meer is gaan verdwijnen en het meer een algemene, maar wel leuke show is geworden. Deze uitspraak werd verschillende malen gehoord […]

13 ontwikkellocatie’s

In de editie van de DMSBK van vorige week kwam in een advertentie van Woningbouwvereniging Thuis een superblije Paulus Oerlemans, hun gebiedsregisseur, aan het woord. Dhr. Oerlemans gaf aan “Super, superblij” te zijn met het besluit van de gemeenteraad van Son en Breugel over het ontwikkelen van woningen op 13 ontwikkellocaties. Daarmee komt er ruimte […]

Aanvullende Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE Nummer 1-2020, aanvulling Son en Breugel, 4 januari 2020. Aanvulling op nieuwsbrief nr. 1-2020. Wat komt er op ons bordje ! “Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting” Jelle, onze fractievoorzitter met financiën in zijn portefeuille, heeft mij gevraagd de nieuwsbrief van eergisteren nog aan te vullen met het volgende. De […]

Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE Nummer 1-2020 Son en Breugel, 2 januari 2020. Wat komt er op ons bordje ! Bestuur en Fractie wensen iedereen een goed, gezond, succesvol maar bovenal plezierig jaar. Achterbanvergadering. In de bijlage het verslag van onze achterbanvergadering van 3 december jl. Daar is te lezen wat onder meer de fractie wil inbrengen in […]

Inbreng Dorpsvisie m.b.t. schoollocatie Breugel

Commissie GZ – BZ Datum: 3 december 2019 Locatie: Vestzaktheater te Son en Breugel Onderwerp: Waar komen de schoollocaties voor de Krommen Hoek en Regenboog in Breugel. Voorzitter, | Vanavond spreken we met elkaar, in het kader van Breugel Bruist, o.a. over de locatiekeuze voor de functie van het onderwijs in Breugel. Echter is deze […]

Motie Vergroening Centrum Son en Breugel

  De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 31 oktober 2019; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019, Meerjarenbegroting 2020-2023, bijlage nr.: 53 – 2019; Overwegende dat: • Vergroening van ons dorpshart een steeds terugkomend onderwerp is; • Wij van onze inwoners vragen […]

Begroting 2020 van de gemeente Son en Breugel

Algemene Beschouwingen DorpsVISIE Voorzitter, Bij de kadernota spraken wij uit dat het goed gaat in onze gemeente Son en Breugel. Dat vinden wij als DorpsVISIE en veel van onze inwoners nog steeds. Van afstand bekeken zijn er enkele uitdagingen maar zeker geen grote zorgen. In tegenstelling tot bij de kadernota zeg ik nu dat niet […]

EERLIJK (VER)DELEN

Deze week stonden de plekken waar nog gebouwd kan worden in ons dorp op de politieke agenda van de gecombineerde vergadering van de commissies Grondgebiedzaken en Burgerzaken. Naast reguliere woningzoekenden zijn er woningzoekenden met een specifieke (zorg)woningvraag. Aanleiding voor stichting ‘Doorpakken’ om een brief te sturen aan ons gemeentebestuur om ook voor hun vraag een […]