Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel

Vol trots kunnen wij u melden dat er een nieuw coalitieakkoord klaar ligt voor de aankomende 4 jaar.
Hiermee willen we met elkaar, u als inwoner en alle gemeenteraadspartijen, tot breed gesteunde besluiten komen.

In de onderstaande link kunt u het volledige coalitieakkoord lezen.

Coalitieakkoord Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel (2018-2022)

Al meer dan 50 jaar zetten de leden van Dorpsvisie zich in voor ‘ons’ Son en Breugel.

Dorpsvisie is opgericht door een groep mensen vanuit verschillende achtergronden en verenigingen. Nog steeds zijn wij onderdeel van de dorpse gemeenschap in Son en Breugel. Spreek ons dan ook rustig aan als je ons tegenkomt en stel je vragen of deel jouw ideeën voor het dorp en onze gemeenschap met ons.

Wij werken voor en met iedereen samen aan het Son en Breugel waarin we met plezier veilig wonen en zorg hebben voor elkaar. En met goede, betaalbare en bereikbare voorzieningen. Waar lokale en internationale ondernemers hun activiteiten kunnen ontplooien.

We streven naar een betrouwbaar en realistisch gemeentebestuur dat jou, alle inwoners en ondernemers ondersteunt bij het bereiken van jullie ambities. Wij durven daarbij te dromen, maar tegelijkertijd blijven wij realistisch en hanteren een Dorpse Maat als meetlat.

Actualiteiten

vertrek wethouder Tom v.d. Nieuwenhuijzen

/
Afscheid wethouder Tom DorpsVISIE betreurt het vertrek van…

De laatste gemeenteraad in 2018 Een beschamende vertoning.

/
  Beste dorpsgenoten, Misschien hebt u iets meegekregen…

Algemene beschouwingen DorpsVISIE Meerjarenbegroting 2019 – 2022

/
Voorzitter, Allereerst willen wij onze waardering uitspreken…