Onze speerpunten in willekeurige volgorde:

  • Investeren in openbare ruimte, met name de stoepen.
  • Betaalbare (huur)woningen voor diverse doelgroepen.
  • Behoud Vestzak.
  • Sociaal, culturele herbestemming kerkgebouw.
  • Behoud parkeerplaatsen centrum, uitbreiding parkeerplaatsen in de wijken.
  • Weloverwogen besluitvorming omtrent hart Breugel.
  • Gebruik maken van deskundigheid en kwaliteit uit eigen dorp.
  • Vergroenen centrum Son.
  • Meer investeren in het sociaal domein.
  • Eerlijke, open communicatie waarbij wij uw mening zeer serieus nemen.