Verkiezingsprogramma DorpsVISIE 2018 – 2022

  • Maken we van ons Kerkplein een mooi groen geheel overgaand in het Vroonhovenpark en zo richting de Dommel;
  • Wat doen we met ons lege kerkgebouw?;
  • Kan dit bv. niet worden gebruikt voor evenementen, een dorpshuis en wellicht onze wekelijkse markt?
  • Ons huidig Vestzaktheater, al aardig opgepimpt maar het kan nog beter zodat we wellicht geen nieuw gebouw behoeven te zetten;
  • Breugel echt laten bruisen maar dan wel met inbreng van de inwoners die in de nabijheid wonen;
  • Betaalbare huisvesting voor jong en oud en al dan niet met een beperking;
  • Goede jeugdzorg en aanpak vereenzaming.

Dit en nog meer zijn onderwerpen waarvan u mag verwachten dat een gemeenteraad hierin het college van burgemeester en wethouders richting geeft.
DorpsVISIE geeft in haar verkiezingsprogramma aan welke uitgangspunten zij hanteert.
Daarom wilt u meer en beter weten waarom wij welke keuzes maken verwijzen u graag naar ons verkiezingsprogramma.

U kunt hier ons verkiezingsprogramma downloaden:

Verkiezingsprogramma DorpsVISIE 2018-2022