Als politieke partij en vereniging vinden wij het belangrijk om niet alleen op actuele onderwerpen onze mening te vormen, maar om ook te kijken naar hoe wij graag ons dorp zich zien ontwikkelen in de toekomst.

Daarbij vinden wij het ook belangrijk om met elkaar een werkwijze af te spreken binnen de vereniging, in onze politieke werkzaamheden en met jullie!

Hieronder vind je in het kort onze uitgangspunten.

Wie wij zijn

Met een visie en vernieuwend

Vooruitkijkend: kijkend naar de toekomst en vanuit een degelijke planvorming samen met de inwoners werken aan een onderbouwde uitvoering. Eerst denken dan doen!

Vernieuwend: Wij kijken niet alleen naar bestaande oplossingen, maar durven vanuit de specifieke situatie in SenB nieuwe oplossingen te omarmen. Dat doen we met de kennis en ervaring van de inwoners (jong en oud) van ons dorp.

Kritisch: we schuwen niet onszelf de maat te nemen en realistisch te blijven tijdens het hele proces van plan maken tot uitvoering. Mensen mogen ons daarop ook aanspreken. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Ons dorp

We staan midden in ons dorp. We voelen ons eerst inwoner, collega, vriend of lid van één van onze verenigingen en dan pas bestuurder of politicus. We benaderen en zijn benaderbaar voor alle inwoners.

Betrouwbaar en realistisch

We zeggen waar het op staat, menen wat we zeggen en draaien er niet om heen.

We zijn betrouwbaar in het betrekken van inwoners bij planvorming en uitvoering. We nemen de inzichten mee, maar blijven het algemene belang in het oog houden.

We laten zien wat we gedaan hebben en mogen daarop ook afgerekend worden. (transparant)

Realistisch: we durven te dromen, maar kijken wel naar onze Dorpse Maat en uitvoerbaarheid van onze plannen.