Pas op de plaats met het MAF-gebouw

Blij verrast waren we na het verzoek van de coalitiepartijen om pas op de plaats te maken bij de ontwikkelingen voor ons nieuwe dorphuis officieel nog steeds het MFA of om Harry Sijbers aan te halen het MAF-gebouw.

Graag bereid om deze uitgestoken hand aan te nemen. DORPSVISIE is verheugd over het feit dat men eindelijk aangeeft de inwoner te willen horen.

Dit nadat de coalitiepartijen grote weerstand vanuit de bevolking tegen het huidige ontwerp en het parkeerprobleem hebben opgemerkt.

Wie echter de ingezonden brief kritisch leest, kan al zien dat het slechts een charme offensief blijkt.

U mag namelijk voor oktober uw mening geven over de vorm en het uiterlijk maar aan het voornemen / de plannen verandert niets.

Hoe dan ook, de Petrus Banden kerk wordt liefst zo vlug mogelijk aangekocht en moet plat, bleek afgelopen donderdag in de raadsvergadering.

Jammer dus als straks de meerderheid van de inwoners een dorpshuis van de kerk zou hebben willen maken; de sloop maakt dat onomkeerbaar.

Lekker gemakkelijk hoe de coalitie zich thans ach ter het kerkbestuur verschuilt. De parochie / het bisdom geeft aan dat het huidige kerkgebouw gesloopt moet worden omdat zij een nieuwe, kleinere, kerk wil bouwen.

De gemeente koopt de grond onder de kerk aan en betaalt de sloopkosten van het huidig kerkgebouw.

Met het (voorlopig) niet opdraaien voor deze kosten zou dit proces dus tijdelijk stilgelegd kunnen worden.

Maar dat is onbespreekbaar voor de coalitiepartijen. Men wil vooruit; de kerk zal en moet plat.

Teleurgesteld en zeer verbaasd is DORPSVISIE over het gedrag van wethouder Visser, die weigerde een aantal vragen over het hele onderhandelingsproces met parochie / het bisdom te beantwoorden.

Hij blijft in de luwte door zich te verstoppen achter “de wensen en de kaders van de raad” en daarbij vergeet hij gemakshalve zijn zeer solistische optreden bij een aantal genomen besluiten in de voorbije periode.

Jammer genoeg heeft hij de meerderheid van de raad op zijn hand.

Het argument van de PvdA/Groen Links dat de partijen die al ruimte is toegezegd in het nieuwe gebouw niet teleurgesteld mogen worden, overtuigt ons in het geheel niet.

De oorspronkelijke bedoeling van een dorpshuis is in onze ogen verloren gegaan toen de verenigingen een voor een afhaakten. Het plan is nu feitelijk een kolos van een kantoorgebouw voor door de gemeente gesubsidieerde instellingen als bibliotheek, CMD en Zuidzorg met ook nog een zaaltje voor de harmonie en de Vestzakkomedie.

Het hele verhaal blijkt dus gewoon een wassen neus om u en ons even in slaap te sussen.

Wij hopen echter dat men inspraak bijeenkomsten gaat organiseren en de uitkomsten respecteert.

Uw mening telt wel degelijk, per slot bent u straks de gebruiker en dus de bepaler.

Fractie DORPSVISIE

www.dorpsvisie.nu

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *