Nieuwsbrief ,  Nummer 5-2020, dd. 18 mei 2020

Informatie van het Bestuur

Beste leden .

Ten eerste hopen we natuurlijk dat het goed gaat met een ieder en dat we binnen niet al te lange tijd weer op een goede verantwoorde manier samen mogen komen.
Zoals jullie afgelopen week hebben kunnen lezen heeft Paul Osinga zijn taken neergelegd als bestuurslid.
Wij bedanken hem voor zijn inzet en werkzaamheden binnen het bestuur van DorpsVISIE.

Paul was zowel penningmeester alsmede secretaris en dit hebben we binnen het bestuur nu opgelost door de penningmeester taken onder te brengen bij Stephen en de secretaris taken bij Bjorn.
Beiden krijgen hierbij, en daar zijn we erg blij mee, ondersteuning van onze alleskunner Theo Groenemans.

We willen echter ook niet te lang gebruik maken van deze geweldige ondersteuning, dus mocht iemand zich geroepen voelen, of je kent iemand die hier wel interesse in heeft, laat het ons weten.


Een ander puntje is de ALV, volgens de statuten zijn we verplicht om tweemaal per jaar een Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen.
Gezien de huidige situatie willen we graag toestemming om de verantwoording dit eerste half jaar schriftelijk te doen.
We gaan er van uit dat we aan het einde van het jaar weer wat meer bewegingsruimte hebben en dat we dan met in achtneming van de anderhalve meter de tweede ALV van 2020 houden.

Zonder tegenbericht nemen wij aan dat iedereen hier mee instemt.
Mochten er leden zijn met vragen en of andere zaken die ze graag willen delen, schroom niet en neem contact op.

Met vriendelijke groet,


Bestuur DorpsVISIE

Bjorn van Eembergen – Stephen Philippi – Willie Horden

06 50 95 65 03               06 41 95 62 02      06 20 36 28 22

Informatie van de Fractie

Wat de politiek betreft is zoals jullie weten in verband met de Coronamaatregelen een voorlopig halt toegeroepen aan alle fysieke bijeenkomsten van zowel raad als commissie en wat daar mee samenhangt.
Echter digitaal vindt wel overleg plaats en inmiddels zijn de eerste vergaderingen zo al opgestart.
De vergaderingen van de raad en commissie zijn voor het publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Je dient dan vervolgens in de vergaderkalender op de betreffende vergadering te klikken om beeld te krijgen.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur

De fractie houdt contact met elkaar dankzij onze tablets, laptops, telefoons etc. Wij maken gebruik van MS Teams van Microsoft om te vergaderen.
Sedert medio maart heeft de fractie dan ook regelmatig digitaal overleg.

Komende week maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei zijn weer de commissievergaderingen.
Wat de onderwerpen betreft verwijs ik naar de website van de gemeente.
Vooral dinsdag lijkt een interessante te worden als het onderzoek en de evaluatie van het CMD (Centrum voor Maatschappelijk Deelname) aan de orde is.
Als je wilt kun je vanuit huis digitaal mee luisteren; hoe e.e.a. te volgen zie de aanwijzingen hierboven.

Tenslotte de gemeente zelf kampt zoals jullie al weten met tekorten op het Sociaal Domein van 1 miljoen.
Hiermee is het college druk doende om oplossingen te bedenken.
Op 17 juni a.s. behandelt de gemeenteraad de kadernota en dan gaat het met name over de kaders c.q. uitgangspunten die de raad in verband daarmee gaat stellen voor de begroting van het jaar 2021 en de meerjarenbegroting 2021/2023.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment een beetje te hebben bijgepraat.

Mocht iemand echter waar dan ook vragen over hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur of de fractie.

Met vriendelijke groet,


Namens de Fractie van DorpsVISIE


Theo Groenemans,
secretaris
theo@dorpsvsie.nu        06 2308 4148

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *