algemene beschouwingen DorpsVISIE

Algemene beschouwingen fractie DorpsVISIE

Voorzitter,
We leven op dit moment in ongewone tijden. Alles is anders en vooral anders dan we graag zouden willen. Velen van ons maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun dierbaren. Of maken zich zorgen over hun baan, bedrijf of inkomen.
Bovenal grijpen de huidige maatregelen stevig in op ons sociale leven.
Niet alleen is ‘even de deur uit’ er niet bij, maar vooral missen we het contact met onze familieleden, vrienden, sportmaatjes en collega’s.
Terwijl we dat zo hard nodig hebben met alle onzekerheid en maatregelen.
Wat normaal kan, is nu niet meer normaal en kan niet.
We voelen allemaal het bedrukkende en beklemmende van deze situatie.
Met een invallende winter en onze gedachten over hoe we dit jaar zo anders de decembermaand zullen beleven.
Een decembermaand waarin het normaal juist om samen zijn met familie en vrienden draait.
Dat dit niet zal kunnen stemt ons soms somber.
Tegelijkertijd, voorzitter, zien we juist in deze tijd ook heel veel mooi, creatieve, bijzondere en vooral hartverwarmende initiatieven om elkaar te helpen.
Om elkaar een hart onder de riem te steken.
Met een klein gebaar of praktische hulp.
Om dat te versterken willen wij eigenlijk de hele raad uitnodigen om volgende week mee te gaan in een motie.
Daarbij kijken we om buurtbudgetten en budgetten voor ondersteuning van andere wijkinitiatieven, evenementen etc. die dit jaar onder besteed zijn, open te stellen voor andere initiatieven.
Initiatieven die erop gericht zijn om naar elkaar te blijven omkijken en de sociale samenhang in ons dorp te laten blijven voelen.
Wij willen iedereen die daar een goed voorstel voor heeft uitnodigen om plannen, gedachten etc. in te sturen.
Wij vragen het college om op basis van bereik, spreiding over het dorp en beschikbare budget er daar zoveel mogelijk van te ondersteunen.
Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
We hebben daarvoor de motie/amendement ‘Van elkaar, met elkaar, voor elkaar’ ingediend.

Afgelopen jaren, en ook met de kadernota hebben we met elkaar gesproken over onze begroting en een ontstaan tekort op met name het sociaal domein.
Ik ben blij, dat we de afgelopen maanden met de raadswerkgroep goede stappen hebben gezet om met een verbeterde visie en aanpak voor het CMD af te trappen.
Hopelijk krijgt dat ook komend jaar een mooie uitrol in de organisatie met alle partners in het CMD zodat uiteindelijk onze inwoners, die steun of zorg nodig hebben en de mensen om hen heen, betere ondersteuning krijgen, zowel bij preventie, eenvoudige vragen, als ook in complexe situaties.
Om als overheid nog beter onze verantwoordelijkheid te nemen om goede ondersteuning te bieden en echt dat vangnet te zijn, dienen we vandaag met collega’s nog enkele moties in.
Het gaat hierbij onder meer om de stapeling van boetes te voorkomen, schuldhulpverlening voor ondernemers mogelijk te maken, meer aandacht voor steun bij armoede of een verruiming van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Alle moties helpen om als overheid te zorgen, dat iedereen een arm om de schouder kan krijgen en hulp om de eigen situatie te verbeteren.
Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
Onze begroting staat er goed voor de komende jaren.
Daar complimenteren wij het college mee.
Het biedt ons een solide basis voor de komende jaren.
Bovendien de geruststelling, dat we die investeringen kunnen doen in de samenleving van ons dorp, die inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen de ruimte geven om bij te dragen aan een sociaal sterk dorp.
Denk komend jaar aan de realisatie van het Dorpshuis in Son, de verbouwing van de Boerderij en de vernieuwing van de Bongerd in Breugel.
Zo kunnen we hier samen blijven komen.
Nu en in de komende 40 jaar.
Precies zoals we dat nu in deze tijd zo moeten missen.
Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
Dat laatste komt ook terug in de motie ‘Inclusiviteit’ die wij samen met collega’s indienen.
In brede zin willen wij dat Son en Breugel een dorp is, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt, geaccepteerd en gewaardeerd.
Tegelijkertijd ook een dorp waarin iedereen voelt, dat we daar samen voor verantwoordelijk zijn.

Naast de sociale kant van ons dorp lichten we toch nog een paar andere punten voor het komend jaar.
Het afgelopen jaar is al 8 km aan stoepen en fietspaden opgeknapt. We dienen wel een motie in om stoepranden van de harde natuursteen op te ruwen. Met name bij regen, bladeren en vorst blijven deze erg glad.

Wij realiseren ons, dat dat een continue proces is.

In economische zin kijken we naar mogelijkheden voor extra ondersteuning van ondernemers in ons dorp.
Wellicht kunnen we nu al besluiten, dat ook komend jaar de precariobelasting niet geheven zal worden.
Zoals al gezegd, stellen we met onze collega’s ook graag de motie aan de orde om de schuldhulpverlening open te stellen voor ondernemers.
Maar ook Ekkersrijt verdient aandacht.
Hoog tijd, dat we komend jaar werk maken van de revitalisering van ons industrieterrein en zorgen dat de landelijke A status behouden blijft en verder wordt versterkt.
Bijvoorbeeld door te zien hoe we ook voor die ontwikkeling meer gebruik kunnen maken van extern beschikbare fondsen en subsidies.
De motie ligt er al.
Ook economisch geldt: van elkaar, met elkaar voor elkaar.
Tussen groen en grijs liggen de ingediende moties om aansluiting te zoeken bij het Vennekespad en die van Dorpsbelang voor het verbeteren van voorzieningen in het buitengebied.
Wat ons betreft prima initiatieven om naast wonen en werken ook recreatie te stimuleren, en daarbij ook direct uitvoering te geven aan een sterkere inclusiviteitsgedachte.
Tenslotte voorzitter, vragen wij het college om komend jaar ook nadrukkelijk te kijken naar mogelijkheden voor jongeren huisvesting in ons dorp.
De vraag ligt er nu al vele jaren, maar daadwerkelijke initiatieven blijken lastiger te zijn.
We vragen het college dit komend jaar ter hand te nemen en met mogelijkheden en ideeën terug te komen in een commissievergadering GZ.
Tenslotte onze eigen organisatie.
De ontwikkelingen van het CMD hebben we al genoemd.
Over de organisatieverandering worden we graag een keer in een commissievergadering AZ bijgepraat.
Zijn we van Kwiek inmiddels al Kwieker en merken we het ook al in de effectiviteit?
Komend jaar gaan we ook aan de slag met een nieuwe werkwijze voor deze raad.
Allereerst in een pilotvorm om dan na de volgende verkiezingen voluit te kunnen gaan.
Hoewel daar nog zeker vragen bij zijn, vandaar de pilot, hebben wij er vertrouwen in, dat we zelfs al in de huidige werkwijze al een aantal verbetering, zouden kunnen opnemen.
Dat kost wat. Niet alleen geld, maar ook dat iedereen zich er voor inzet en daar dus energie in wil steken.
Uiteindelijk gaat het niet om onszelf, maar ook hoe onze inwoners zo meer betrokken te zijn bij het politieke proces en meer inzicht te krijgen in wat we met elkaar besluiten.

Voorzitter, ik rond af.

Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
Samen ons dorp zijn.

Dat vraagt inlevingsvermogen, elkaar wat gunnen, soms ook de koers vasthouden, maar nog het meest het vertrouwen in elkaar, dat we allemaal uiteindelijk het beste voorhebben met elkaar en ons mooie dorp.
Met dat vertrouwen kijken wij naar 2021.

De fractie van DorpsVISIE
Jelle de Jong
voorzitter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *