Met veel bedankjes en een mooie bos bloemen is Theo Groenemans tijdens de alv afgetreden uit het bestuur.

wij willen theo nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet in het bestuur van DorpsVISIE.

zijn functie van secretaris/penningmeester is overgenomen door paul Osinga.