Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samen ons Dorp zijn!

Dorpsvisie bestaat meer dan 50 jaar. Al die jaren staan betrokkenheid en het belang van ons dorp en haar inwoners voorop. Ons verenigingsleven en alle betrokken vrijwilligers vervullen daarbij een essentiële rol. Zij vormen immers de ruggengraat van onze samenleving. Daardoor hebben we een sterk dorp waarin we elkaar kennen en helpen. We zien nu dat ook andere politieke partijen dit onderschrijven en dat is goed!

Dorpsvisie heeft een programma voor de periode 2018-2022 dat een inspiratiebron en stimulans is voor diegenen die zich samen willen inzetten voor ons dorp. Voor iedereen die betrokken is en vanuit een visie wil aanpakken.

Vandaar ook onze slogan “Samen ons dorp zijn”, die is afgeleid van een mooi Afrikaans spreekwoord:

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Zeker in de deze tijd hebben we elkaar hard nodig, ook gezien de grote uitdagingen die op ons af komen.

 • Extra rijkstaken (WMO, Jeugdzorg) die met minder geld door de gemeente uitgevoerd moeten worden.
 • Bezuinigingen in economisch lastige tijden.
 • Een krimpende en vergrijzende bevolking.
 • Druk op onze zelfstandigheid, terwijl die juist zorgt dat we elkaar kennen en veel actieve inwoners hebben.

Dorpsvisie zet hier de kracht van ons dorp voor in en zorgt er voor dat iedereen mee kan doen en we voorkomen dat iemand alleen komt te staan of buiten de boot valt.

Wij nodigen je uit om daar samen met ons mee aan de slag te gaan. Samen maken we een gezonde en prettige toekomst mogelijk.

“Samenwerken” is voor ons het sleutelwoord. Dat is de kracht van ons mooie dorp. Dat is ook de kracht van Dorpsvisie. Al die jaren lang al.

De speerpunten 2018-2022 van DorpVISIE

Onze speerpunten in willekeurige volgorde:

 • Investeren in openbare ruimte, met name de stoepen.
 • Betaalbare (huur)woningen voor diverse doelgroepen.
 • Behoud Vestzak.
 • Sociaal, culturele herbestemming kerkgebouw.
 • Behoud parkeerplaatsen centrum, uitbreiding parkeerplaatsen in de wijken.
 • Weloverwogen besluitvorming omtrent hart Breugel.
 • Gebruik maken van deskundigheid en kwaliteit uit eigen dorp.
 • Vergroenen centrum Son.
 • Meer investeren in het sociaal domein.
 • Eerlijke, open communicatie waarbij wij uw mening zeer serieus nemen.

Een uitgebreide beschrijving van bovenstaande standpunten vind je in ons volledige verkiezingsprogramma 2018-2022.

Download ons verkiezingsprogramma 2018-2022 hier:

Verkiezingsprogramma DorpsVISIE 2018-2022